teeltgeluid

‘Zoveel slakken in spruitkool is echt bizar’

Job en Ad van der Burg in Stompetoren plantten begin vorige week hun laatste spruitkool. “Dat is niets te vroeg”, beaamt Job. “Normaal zijn we half mei wel klaar.”

De planting was met het ras Albarus, de reden voor de verlating was neerslag. “We hebben zeker niet zo veel regen gehad dat we greppels moesten graven, maar wel steeds genoeg om niet het land op te kunnen.” Overigens is de Albarus beregend, om de planten aan de groei te krijgen.

Niet bijgeplant

De eerste planting met Abacus was op 1 april. “Dat was mooi op tijd.” Direct daarna volgden vijf nachten met nachtvorst, dat was minder. “Een deel van de planten viel daardoor weg. Die hebben we niet meer bijgeplant. We hadden dat misschien kunnen doen, maar dat is achteraf. We hebben daar ook niet zulke goede ervaringen mee. Voor de rest groeit het nu wel goed.” De N- basisbemesting aan de basis is gedaan met KAS, vorige week is dat aangevuld met kali. “Niet anders dan normaal.”

Wellicht dat we in de toekomst toch weer meer gaan bewerken, maar uiteindelijk gaat het erom dat de omstandigheden rond het planten goed zijn

Wel of niet grond kerend bewerken

In zijn vorige bijdrage gaf Van der Burg aan de voorkeur te geven aan niet kerende grondbewerking, onder andere door te woelen. Tijdens het planten wordt de grond dan gefreesd. Deze werkwijze is deze keer ook gevolgd. Daarnaast was een deel niet bewerkt. “Daar was vorig jaar september een groenbemester gezaaid, er is dus alleen gefreesd.” Door de nattigheid is deze ‘alleen-frezen’strategie eigenlijk niet goed bevallen. “Wellicht dat we in de toekomst toch weer meer gaan bewerken, maar uiteindelijk gaat het erom dat de omstandigheden rond het planten goed zijn.”

Slakken en aardvlooien

Vochtig weer is slakkenweer. “Het is bizar, we hebben het niet eerder zo erg gezien, vooral waar een groenbemester stond.” Daarnaast melden zich opvallend veel aardvlooien. “Het is een raadsel waar ze vandaan komen. Nu ze nog schaafschade aan het blad veroorzaken, is het niet zo erg, maar je wilt dat niet in de spruiten hebben. We hebben nu alles eenmaal gespoten met een pyrethroïde. Dat werkt het beste, en iets anders is er ook bijna niet.”

Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.