Doorgaan naar artikel

Waterstof kans voor glastuinbouwgebied Erica

Voor het Drentse glastuinbouwgebied Erica wordt nadrukkelijk gekeken naar waterstof. Shell is aanjager.

Shell heeft een oude gasontzavelingsfabriek ontmanteld en wil deze ombouwen naar een waterstoffabriek die gaat leveren aan Getec, het chemiebedrijventerrein in Emmen. Dat is een stevige basis voor een tuinbouwplan voor het 12 kilometer verderop gelegen glasgebied Erica. Er komt namelijk waterstof beschikbaar, maar ook warmte die vrijkomt bij die waterstofproductie (electrolyse).

Uitvoeringsagenda

Onderzoek naar de haalbaarheid is één van de pilots met waterstof waarvoor Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal subsidie zoekt. Voor waterstof wil de sector een brede uitvoeringsagenda uitrollen. Inge Bergsma – De Vries, voorzitter van Greenports Noord-Nederland. “We willen onderzoeken of het mogelijk is een restwarmteleiding en een CO2-leiding neer te leggen voor gebruik in de kassen. Daarnaast willen we kijken of het haalbaar is om waterstof richting het tuinbouwgebied te krijgen. Voor veel glasbedrijven is restwarmte genoeg, maar bijvoorbeeld een orchideebedrijf heeft veel stroom nodig. Dan is waterstof goed. Waterstof is nu nog niet te betalen, maar als dat op grotere schaal gebeurt, dan zie ik bedrijven een waterstof-wkk kopen voor productie van stroom en water.”

Zoeken naar oplossingen

Voor Erica is dit een gouden kans. Aardwarmte is er best lastig. De financiering die aangevraagd is, is voor een haalbaarheidsonderzoek. Bergsma – De Vries: “Voor dit waterstofproject staat vijf jaar. We willen wel weten wat het dan gaat kosten. Is het haalbaar? Het is best wel een ver-van-mijn-bed-show. Kennis is duur. We zoeken al langer naar oplossingen en de gemeente Emmen zegt nu dat waterstof die kans is. Toen we de pilot voorbij zagen komen, dachten we ‘dit moet het dan zijn’.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin