Waterschap start voorbereiding vorstberegening fruit

22-03-2018 | |
Foto: Vidiphoto
Foto: Vidiphoto

Waterschap Zuiderzeeland laat extra water in voor het beregenen van fruitbloesem. Het schap gaat na 2017 uit van een normaal seizoen.

Op 1 april start het seizoen voor bescherming van de bomen door nachtvorstberegening. In 2014 was door het warme voorjaar het seizoen voor beregening 2 weken vervroegd. Nu is dat naar verwachting niet nodig.

Op 21 april 2017 heeft het waterschap in Lelystad ook intensief met telers samengewerkt om de wateraanvoer zo goed mogelijk te voorzien. Die nacht vroor een belangrijk deel van de Nederlandse appels dood. De aandacht voor deze werkzaamheden is daardoor dit jaar extra groot. In 2016 is tijdens 4 nachten beregend in het poldergebied.

Inspelen op vorstverwachting

Medewerkers van het waterschap controleren onder andere alle zoutmeters, stuwen en inlaten, zodat een goede waterkwaliteit voor beregening beschikbaar is in de nachtvorstgevoelige periode van fruitbomen.

Het Waterschap Zuiderzeeland speelt in op vorstverwachtingen door op zo’n moment het waterpeil in de watergangen te verhogen. Dit doet het in de Noordoostpolder met de inlaten bij Kuinre, Kanaalweg, Blokzijl, hevel Schelpenpad en hevel Neushoornweg. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gebeurt dit bij diverse inlaatwerken, schuiven en stuwen tussen de Hoge en Lage Vaart.

Waterschapmedewerkers 24 uur oproepbaar

Medewerkers van de gemalen, wateraanvoer en waterbeheer van het waterschap zijn tijdens de periode van nachtvorstbestrijding 24 uur direct oproepbaar. Zij beschikken over draaiboeken.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer