Water zorgt voor forse schade in broccoli

08-08-2011 | |

180 millimeter regen in negen dagen viel er op de landerijen van de broers Wiebe, Murk en Jaap Goodijk in het Friese Sexbierum. Dat was te veel voor de percelen met broccoli. Inmiddels zijn de taxateurs geweest en zijn de betreffende percelen voor 75 procent afgekeurd. De broers proberen nog 20 tot 25 procent van de broccoli te snijden en af te zetten. Engel Lameijer bezocht het akkerbouwbedrijf dat met de jaarlijkse teelt van 75 hectare broccoli een grote speler in de markt is. Tekst en film: Engel Lameijer.

Gfactueel
Meer over


Beheer