Doorgaan naar artikel

Warmtepomp slimmer benutten

Om de warmtepomp nog verder te benutten, zouden ook andere laagwaardige warmtebronnen in de omgeving aanvullend gebruikt kunnen worden.

Te denken valt aan bassinwater of oppervlaktewater, het riool (via een spiraalslang daaromheen gewikkeld), de afgifte van een koelcel, groenafvalhopen, of een zelf aangelegde collector met waterslangen onder een transparant plastic zeil.Rendabele investering

Investeringen in warmtepompen zijn rendabel als er aardwarmte verder mee uitgekoeld kan worden. In twee tot drie jaar kan deze aanvullende investering op een geothermiebron terugverdiend worden, volgens Marcel Klootwijk van toeleverancier ETP tijdens een kennisdag energie-innovaties voor Gelderse telers. De maximale uitkoeling wordt bepaald door de grens waarbij zouten uit het zoute water van de aardwarmtebron neer zouden gaan slaan. Een warmtepomp kan ook ingezet worden voor optimalisatie van een grote WKK, door warmte van de interkoeler en rookgascondensor te benutten. Zonder subsidies zou daarmee een terugverdientijd van vijf tot zeven jaar te realiseren moeten zijn.PV-cellen

Zonnecellen voor elektriciteitsopwekking kunnen een bijdrage leveren aan duurzame energie, bleek tijdens dezelfde bijeenkomst. Feije de Zwart van Wageningen UR glastuinbouw constateert dat PV-zonnecollectoren steeds goedkoper worden. Dat is belangrijk voor een toepassing waarbij de kosten vrijwel uitsluitend veroorzaakt worden door de rente en afschrijving van de investering. Naloopkosten na aanschaf zijn in verhouding heel gering, al is de levensduur van de omvormer (die 50 procent van de kosten voor zijn rekening neemt) meestal korter dan die van de panelen met zonnecellen. Terugverdientijden zijn met soms vijftien tot twintig jaar nog erg lang.In de glastuinbouw zijn diverse oppervlaktes van het bedrijf te benutten voor PV-cellen, zoals op loodsen, overkappingen en drijvend op waterbassins. Z’n 10 procent van het totale bedrijfsoppervlak, schat De Zwart,  waarbij elke vierkante meter zonnepaneel ongeveer 125 kW per uur zou kunnen produceren. Daarmee zou een belichtend bedrijf met 1.000 uur zon per jaar in zijn eigen elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien. Lastig is dat veel subsidie-mogelijkheden voor zonnecollectoren gebaseerd zijn op financiële  voordelen als er bedrijfswinst wordt geboekt. En dat is in deze economische crisistijden in de glastuinbouw erg  lastig.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin