VVD: Wacht met trekkerkenteken

03-03-2016 | Laatste update op 13-09 | |
<em>Foto: Joris Telders</em>
Foto: Joris Telders

Als het aan de VVD ligt, wordt de kentekenplicht voor landbouwtrekkers niet ingevoerd. Dat blijkt uit de schriftelijke inbreng van VVD-Kamerlid Barbara Visser bij het voorstel van minister Melanie Schultz van Haegen.

Het is niet duidelijk of de invoering van het kenteken de verkeersveiligheid wel verbetert. Bovendien zijn de kosten van de invoering te hoog.

Eerder lieten SGP en CDA zich ook al kritisch uit over de voorstellen van Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu.

Het is de bedoeling dat het kenteken voor landbouwvoertuigen op 1 januari van het volgend jaar van kracht wordt. Dat vindt de VVD prematuur, nu er nog niet geen onderzoek is gedaan naar de verkeersveiligheidseffecten van het trekkerrijbewijs. “Daar moet eerst naar gekeken worden, voordat de kentekenplicht wordt ingevoerd”, zegt Visser.

Effect van rijbewijs en APK

Het VVD-kamerlid refereert daarbij aan een advies van het adviescollege toetsing regeldruk Actal. Daarin staat dat het trekkerkenteken niet moet worden ingevoerd, zolang onduidelijk is wat de effecten zijn van de invoering van het trekkerrijbewijs en de invoering van de verplichte periodieke keuring voor landbouwvoertuigen.

Visser is er niet van overtuigd dat met de invoering van het trekkerkenteken in Nederland, er geen extra regels gaan gelden die verder gaan dan wat binnen de Europese Unie verplicht is. Visser zegt ook benieuwd te zijn naar het oordeel van onder andere LTO Nederland en Cumela over de voorstellen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer