VVD: Misbruik bij inkoop lijkt afgenomen

11-08-2015 | |
VVD: Misbruik bij inkoop lijkt afgenomen

De aandacht in de politiek en media over oneerlijke handel bij inkoop door supermarkten lijkt een zuiverende werking gehad te hebben.

Volgens de VVD is het rustiger op dat front nadat twee jaar geleden supermarkten inkoopkortingen bedongen en een gedragscode met anoniem meldpunt was gestart. Mogelijk werkt de gedragscode afdoende, maar dat moet onderzocht worden.

Die pilot Gedragscode eerlijke handelspraktijken loopt in september af na twee jaar. Het resultaat is dat bijna alle partijen uit de retail- en supermarktbranche zich aangesloten hebben bij de pilot, terwijl slechts drie partijen uit de land- en tuinbouwsector dat hebben gedaan. Volgens VVD-minister Henk Kamp lijkt dat te betekenen dat er weinig problemen meer ervaren worden door land- en tuinbouw. Kamp zei dat in een recent kamerdebat.

Volgens het CDA is de opzet van de pilot verkeerd en worden de klachten niet neutraal behandeld. De land- en tuinbouw zou daardoor terughoudend zijn bij het melden van oneerlijke handelspraktijken.

Volgens minister Kamp moet de pilot eerst geëvalueerd worden, net als Europees beleid voor eerlijke handel. Uit die evaluatie kunnen voorstellen voor nieuw beleid ontstaan.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer