‘Voorkomen dat industrie groentetelers tegen elkaar uitspeelt’

06-01-2017 | Laatste update op 22-08 | |
Bij het bedrijf zit 13 hectare hoge zandgrond die voor veel teelten geschikt is. Momenteel worden spinazie en andijvie geteeld. Ook aardbeien, asperges of bollen zijn goed mogelijk.
Bij het bedrijf zit 13 hectare hoge zandgrond die voor veel teelten geschikt is. Momenteel worden spinazie en andijvie geteeld. Ook aardbeien, asperges of bollen zijn goed mogelijk.

Telersverenigingen uit België, Nederland en Frankrijk hebben afgelopen maand de marktsituatie voor industriegroente besproken met het oog op komende contractonderhandelingen.

Het zou goed zijn als meer telersverenigingen aansluiten bij het overleg stelde Hilde Dhuyvetter, directeur van telersvereniging Ingro: “Het is jammer dat de risico’s van industriegroenten bijna volledig bij de telers liggen. Het doel van het overleg is om de marktsituatie te bespreken en de contractprijzen te vergelijken. Bovendien kan je veel leren uit alle andere voorwaarden die over de landen heen in de contracten staan, want er is meer dan de prijs alleen. Het zou goed zijn om bij toekomstig overleg ook telersverenigingen uit bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Polen en Groot-Brittannië te laten aansluiten.”

Uitspelen

De Franse telersverenigingen signaleren dat de industrie telersverenigingen in verschillende landen tegen elkaar uitspeelt. “Het evenwicht in onze keten is zoek”, stelt Delphine Pierron, directeur van Cénaldi, een koepelorganisatie van zeventien Franse verenigingen van industriegroente-telers. “De industrie speelt in meerdere landen telers tegen elkaar uit. Daarom is het goed dat we elkaar opzoeken.” Volgens haar zijn onderlinge contacten over de marktsituatie erg belangrijk. “Als een afnemer beweert dat de groenten in een buurland goedkoper geteeld worden, kunnen we dat binnen onze internationale overlegstructuur nu eenvoudig en snel natrekken – en zo nodig weerleggen.”

Nederlandse inbreng

Ook de Nederlandse LTO-vertegenwoordiger Jan Roefs was bij het overleg aanwezig. De voorzitter van LTO-vollegrondsgroenten in Nederland wees vooral op het financiëe plafond in de contracten van de West-Vlaamse afnemers. Een voldoende grote winstmarge is immers nodig om land- en tuinbouwers tevreden te houden, zodat ze ook kunnen blijven investeren in het telen van kwaliteitsvolle industriegroenten.

Schot voor de boeg

De contractonderhandelingen kunnen beïnvloed worden door de marktsituatie in de akkerbouw, signaleert Leo Henckens, voorzitter van telersvereniging BND in België. “Om de arealen industriegroenten te blijven telen, moeten we de concurrentie van andere teelten aankunnen, zeker nu er een groeiende vraag is naar aardappelen en suikerbieten.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer