Doorgaan naar artikel

Voor het eerst minder ganzen in Zuid-Holland

De jaarlijkse telling van de zomerganzen 2015 laat zien dat het aantal ganzen sinds de vorige telling in 2014 met ongeveer 13 procent is gedaald. Het is voor het eerst dat het aantal ganzen afneemt.

Sinds 2007 organiseert CLM in opdracht van de provincie een telling van het aantal zomerganzen in Zuid-Holland. In 2015 werden bijna 132.000 overzomerende ganzen geteld, een afname van 13%. De stand is echter nog steeds 35% hoger dan aan het begin van de tellingen in 2008.

Minder grauwe en Canadese ganzen

Het aantal grauwe ganzen nam met 25% af tot 73.000 exemplaren. Daarmee is de grauwe gans nog steeds de meest talrijke soort. Het aantal Canadese ganzen daalde met 25% tot 15.000. De daling geldt echter niet voor alle ganzensoorten. Het aantal brandganzen blijft stijgen, sinds 2014 met 27% tot 28.000 exemplaren. Het aantal nijlganzen bleef nagenoeg gelijk. Buiten de teldatum van 18 juli zijn er met name op de grote wateren van Zuid-Holland nog ruim 9.000 ganzen geteld. Dit kan betekenen dat  het ganzenbeleid van de provincie effect heeft. Extra inspanningen blijven vooralsnog nodig  om de gewenste daling van het aantal zomerganzen te bereiken.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin