Doorgaan naar artikel

Voedingsopname zeewier in kaart gebracht

Zeewieronderzoeker Alexander Lubsch van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft voor het eerst exact de opname van voedingsstoffen door zeewier in kaart gebracht.

Dat meldt onderzoeksinstituut NIOZ. Dat brengt inzicht voor zeewierboeren, ecologen, natuurbeschermers, vissers en beleidsmakers.

Resultaten bieden uitkomst voor zeewierboeren

“Met de resultaten van het onderzoek is het voortaan mogelijk om exact te berekenen hoeveel fosfaat en stikstof door zeewier opgenomen wordt per soort, per seizoen, en per locatie”, aldus professor Klaas Timmermans (NIOZ). Zeewierboeren kunnen goed plannen welk zeewier ze moeten verbouwen, wanneer het zeewier verbouwd moet worden en kan er zelfs gewerkt worden aan precisiebemesting om de oogst te optimaliseren. Fosfaat en stikstof blijken namelijk in verschillende snelheden opgenomen te worden door de wieren.

Lees verder onder de tweet.

Gevolgen opnameverschillen

Wieren verhogen hun opname als ze een tekort hebben aan nutriënten. Deze opnameverschillen hebben verschillende gevolgen: van groeisnelheid en biomassaopbrengst tot de interne samenstelling van wieren, bijvoorbeeld met meer of minder eiwitten en suikers. Sommige soorten blijken erg goed bestand tegen een tekort aan nutriënten, zoals suikerwier, terwijl andere, zoals zeesla, in zeer korte tijd extreem veel nutriënten op kunnen nemen.

Zeewierteelt in trek

Zeewierteelt op de Noordzee staat volop in de belangstelling bij beleidsmakers en de agrarische en energiesector, omdat zeewier duurzame alternatieven moet bieden voor de productie van voedsel, diervoeder en energie. Volgens het NIOZ zijn er plannen voor grootschalige zeewierteelt op de Noordzee die 14.000 vierkante kilometer beslaat. Dat komt overeen met een derde van het Nederlands landoppervlak. Ecologen, natuurbeschermers, vissers en beleidsmakers willen weten hoeveel voedingsstoffen grootschalige zeewierteelt onttrekt of toevoegt en wat de neveneffecten zijn op het gehele ecosysteem.

Lubsch deed onderzoek naar 4 schillende zeewiersoorten die veel in de Noordzee voorkomen: zeesla, suikerwier, vingerwier en roodwier. Net als in de landbouw zijn fosfaat en stikstof belangrijke voedingsstoffen voor zeeplanten.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Stefan Essink

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin