Vlaamse veilingen kijken naar Nederland

07-02-2019 | |
Foto: Fruit Logistica
Foto: Fruit Logistica

Na vernieuwing van het Vlaamse systeem voor duurzaamheid voor groente en fruit, kijken de Vlaamse veilingen naar het Nederlandse PlanetProof.

De Vlaamse veilingen presenteerden op Fruit Logistica donderdag een vernieuwde duurzaamheidsstrategie voor de teelt van groente en fruit. Responsibly Fresh, Goodness by nature, blijft een collectief systeem, waarbij individuele telers niet extra gecertificeerd worden. De veilingen wakkeren de voortgang op gebied van milieu collectief aan. Dat geldt ook voor de honderden telers in Nederland die aan Vlaamse veilingen leveren.

Aansluiting bij PlanetProof

Ondanks de verschillen met het Nederlandse On the Way to PlanetProof, kijken de veilingen naar aansluiting bij PlanetProof. Als Nederlandse supermarkten later dit jaar hun inkoopeisen voor PlanetProof definitief invoeren, ligt het voor de hand dat Belgische veilingen zo markttoegang houden tot Nederlandse supermarkten.

Lees verder onder de foto

Impressie van de Fruit Logistica. - Foto: Fruit Logistica

Impressie van de Fruit Logistica. – Foto: Fruit Logistica

Erkenning door PlaneProof wordt onderzocht

Erkenning van het Vlaamse systeem door PlanetProof is een van de mogelijkheden die wordt onderzocht in Vlaanderen. Er zijn ook andere duurzaamheidssystemen zoals Vegaplan of GlobalGap met haar duurzaamheidsmodule waarmee de Belgen kunnen aansluiten bij internationale standaarden, aldus Luc Vanoirbeek, secretaris van de Vlaamse koepel VBT. “Als we naar PlanetProof gaan, dan zal dat collectief gebeuren en tegen lage extra kosten. Dat is echt wel belangrijk voor ons om de collectiviteit te bewaren en kosten te verlagen. Als telers sta je sterker in het debat over duurzaamheid als je collectief beschermd bent door de cooperatie.” In Nederland worden telers individueel gecertificeerd voor PlanetProof.

Speerpunt is collectiviteit

De vernieuwde strategie van de Belgische veilingen beklemtoont dat producten van nature gezond zijn en met minimale impact op mens en milieu worden geteeld. De campagne onderstreept ook de samenwerking van telers voor een gezond product. Dat typisch Vlaamse element van de groente- en fruitsector wordt daardoor een kernpunt in de campagne.

De vernieuwing van de strategie leidt niet tot andere opdrachten aan telers. Zij worden door veilingen aangemoedigd om te verduurzamen, maar niet gedwongen. Dat verandert niet in de nieuwe strategie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer