Doorgaan naar artikel

Verticale koeling en mogelijk warmtenet FruitMasters

FruitMasters wil robotisering doorvoeren in een forse reconstructie van het veilingterrein met hoogbouw en mogelijk warmtelevering.

Zo blijkt uit de stukken van het gewijzigde bestemmingsplan van de gemeente West-Betuwe. FruitMasters wil in deze fase van de planvorming niet reageren. Naast een nieuw hoogbouwmagazijn komt er een verdieping op het zachtfruitpakstation. Deze herontwikkeling omvat de sloop van ongeveer 8.540 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen op het middenterrein en de realisatie van ongeveer 20.200 vierkante meter aan vervangende bebouwing.

Verticale opslag

Door een hogere bouwhoogte toe te staan, kan er verticale opslag en verwerking van goederen plaatsvinden. Dat verhoogt de efficiëntie van de organisatie. Om alles op het terrein te kunnen realiseren, wordt voor een gedeelte van het bouwvlak daarom een bouwhoogte van 23 meter toegestaan.

De grote verbouwing wordt mogelijk gemaakt met Europese subsidie uit de regeling Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F), voorheen GMO. Vanwege de verduurzamingsslag in de nieuwbouw is een hoger percentage steun mogelijk dan de gebruikelijke vijftig procent.

Warmte van koelcel naar woonkamer

Het nieuwe gerobotiseerde pakstation zou een verdubbeling van de capaciteit zijn. De warmte uit de koelcellen zou alle huishoudens in Geldermalsen kunnen verwarmen. In opdracht van Fruitmasters is er een indicatieve berekening uitgevoerd. Op dit moment zijn er gesprekken tussen de gemeente en Fruitmasters om dit verder te verkennen, blijkt uit stukken van de gemeente West-Betuwe.

Het nieuwbouwproject zou in totaal € 60 miljoen beslaan. Later bij de jaarcijfers wil FruitMasters op deze zaken reageren.

Steun uit Groeifonds

FruitMasters is opgenomen in een hoogtechnologisch subsidieprogramma NXTGEN Hightech uit het Groeifonds. Die plannen behelzen een techniek die verder gaan dan gangbare innovaties als verpakkingsrobots. Voor het Groeifonds is de voorwaarde dat de hele keten van kennis profiteert. “Het groeifonds heeft geen directe betrekking op onze activiteiten”, laat FruitMasters wel weten. Mogelijk speelt daarin het pas aangelegde Fruit Tech Campus wel een rol.

Eisen voedselveiligheid

De noodzaak voor de nieuwbouw komt mede uit regels rond voedselveiligheid, blijkt uit de stukken. Hierdoor mogen vrachten soms niet meer in de open lucht gelost worden, maar moeten aangedockt kunnen worden. Het product mag niet meer door de buitenlucht de gebouwen ingereden worden. De vrachtwagen moet rechtstreeks verbonden zijn met het gebouw. Dit betekent: meer laadkuilen en bijbehorende ontvangstruimtes met een gesloten koudeketen, waardoor de kwaliteit van het fruit zo hoog mogelijk blijft.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin