Doorgaan naar artikel

Vers Westlands bestuur wil snelle herstructurering

Foto: ANP

Foto: ANP

Een nieuw Westlands gemeentebestuur van CDA, VVD, LPF Westland en SGP-ChristenUnie wil de herstructurering van de glastuinbouw en energietransitie versnellen.

Dat blijkt uit het collegeakkoord Westlands Akkoord 2018-2022 dat de partijen hebben gesloten. Op hoofdlijnen betekent het akkoord voortzetting van de steun die Westland sinds 2004 geeft aan de glastuinbouw.

Dinsdag 15 mei wordt het nieuwe gemeentebestuur beëdigd met interim-burgemeester Agnes van Ardenne. Opvallend is dat daarbij geen wethouders terugkeren uit eerdere colleges. Dat betekent een fors verlies van kennis in het gemeentebestuur van Westland.

Teeltareaal overeind houden

In het collegeakkoord staat dat Westland zuinig is op het tuinbouwareaal. De afgelopen 4 jaar kwam door de aantrekkende economie meer druk op de politiek om oud glasareaal om te zetten voor woningbouw.

Wel wil het college dat het tempo van herstructurering in de gemeente omhoog gaat. Als voorbeelden voor nieuw gemeentelijk beleid noemt het college het investeren in energietransitie en infrastructuur in gebieden waar daadwerkelijk herstructurering plaatsvindt.

Ook wil de gemeente een compensatiefonds instellen om grondtransacties te versnellen in het gebied. Daar is de afgelopen raadsperiode van 4 jaar al politiek vooroverleg over geweest.

Meer gelden benutten voor energie

Op gebied van energietransitie wil de gemeente bestuurlijk en financiële steun blijven inzetten, maar ook bestuurlijke samenwerkingsverbanden als Greenport en Coalitie HOT. Ook zou de gemeente meer werk kunnen maken van het verkrijgen van cofinanciering voor investeringen in energietransitie. Het gaat dan mogelijk om Europese middelen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin