Doorgaan naar artikel

Veredelaars groente blijven vrij in gebruik rassen

De innovatie van nieuwe rassen wordt niet gehinderd nu patenten op planteigenschappen niet toegestaan zijn.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft duidelijkheid gegeven over het patenteren van groente- en fruitsoorten. Met terugwerkende kracht tot 2017 mogen grote veredelingsbedrijven geen eigenaar worden van planteigenschappen. Dat betekent dat het bestaande systeem van kwekersrecht overeind blijft. Veredelaars houden voor het klassiek veredelen toegang tot het volledige genetische materiaal. Patenten zouden dat verhinderen.

Koepel voor uitgangsmateriaal Plantum heeft zich steeds uitgesproken tegen patenteren en voor kwekersrecht. Als de uitspraak dergelijke patenten wel zou hebben toegestaan, zou de sector verder in de ‘ratrace’ gesleurd worden, stelt Plantum op zijn website.

Kwekersrecht definitief

Het bestaande systeem van kwekersrecht geeft een bedrijf gedurende een bepaalde periode het exclusieve recht om zijn nieuwe ras te vermeerderen en te verkopen. Andere veredelaars mogen dit beschermde ras wel vrij gebruiken bij veredeling van weer nieuwe rassen. Deze rassen moeten wel voldoende verschillen van het beschermde ras. Zo kunnen bedrijven op elkaars rassen voortbouwen, met steeds betere rassen als resultaat.

Patent op bestaande eigenschap

Patenten worden ook door Nederlandse bedrijven aangevraagd. Eind april verscheen een rapport van No Patents on Seed, een actiegroep tegen het patenteren van planteigenschappen. Daarin staan voorbeelden van aanvragen voor patenten die dat helemaal niet zijn. Zo dienden BASF en Nunhems meeldauwresistentie op basilicum in voor een patent, terwijl dat was verkregen door bestaande rassen te kruisen met bestaande wilde rassen uit een Amerikaanse zaadbank. De resistentie bestond dus al.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin