Doorgaan naar artikel

Verbazing over hoge inschatting groei geothermie kassen

De glastuinbouw krijgt veel ruimte voor geothermie toebedeeld in een rapport van de overheid. Onrealistisch veel, stelt Geothermie Nederland.

In het rapport Potentieel Analyse Warmte & Koude 2024 staat dat glastuinbouw fors meer aardwarmte kan gebruiken. Het is een recente inschatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Over twee jaar is een mogelijke warmtecapaciteit beschikbaar van 38 PJ, oplopend tot 62 PJ in 2050. Brancheorganisatie Geothermie Nederland is blij met de grote potentie voor aardwarmte in de glastuinbouw, maar noemt de raming onrealistisch. Op dit moment is aardwarmte goed voor 6,8 PJ aan warmte in de glastuinbouw. “Over twee jaar al 38 PJ leveren zouden wij wel als onrealistisch kunnen beschouwen. Daar zijn simpelweg de doorlooptijd van omgevings & mijnbouw-vergunningen te lang voor.”

Glastuinbouw Nederland gaat uit van een benodigde aardwarmtecapaciteit in 2040 van 20 tot 26 PJ. Geothermie Nederland denkt dat de ontwikkeling van geothermie in glastuinbouw dan ophoudt, omdat de sector dan CO2-neutraal opereert. Groeiverwachtingen uitspreken verder dan 2040 is dan onlogisch.

Veranderingen overheid niet snel genoeg

Geothermie Nederland heeft twee jaar geleden in zijn actieplan gesteld dat 30 PJ in de glastuinbouw in 2030 mogelijk is. De voorwaarde is dat het overheidsbeleid dan fors moet wijzigen. In de jongste raming van PBL is de beschikbaarheid van geothermie zelfs 46 PJ in 2030. “Dit zien we zelf ook echter als steeds onwaarschijnlijker omdat we simpelweg geen grote veranderingen zien binnen de werkwijze van de overheid de afgelopen twee jaar”, laat Geothermie Nederland weten.

Uiteindelijk zal benutting van geothermie groter worden voor verwarming van woningen dan voor de glastuinbouw. Geothermie Nederland hoopt dat in 2050 de aardwarmtelevering in totaal ‘richting de 200 PJ’ bedraagt voor zowel glastuinbouw, gebouwde omgeving als industrie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat zelf uit van een potentie van 125 PJ in 2050 voor die drie sectoren.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin