Veel Nederlandse bedrijven in onrustige provincies Ethiopië

05-09-2016 | |
Foto: Yahoo News, protesten tegen de inmenging van de centrale overheid in Oromia
Foto: Yahoo News, protesten tegen de inmenging van de centrale overheid in Oromia

In Ethiopie zijn ongeveer 130 Nederlandse bedrijven actief. Het gaat daarbij vooral om landbouwbedrijven zoals sierteelt, groente en fruit, zaden en zuivel. Ondertussen is duidelijk dat bloemkwekerij Esmeralda na de aanval stopt met teelt in Ethiopië.

Het merendeel van die bedrijven zit in de twee onrustige regio’s, Oromia en Amhara. Dat stelt het ministerie van buitenlandse zaken desgevraagd. Een deel van de bedrijven is daar met Nederlandse steun gestart. Zo is één van de vorige week aangevallen bedrijven gestart met 2,8 miljoen euro hulp uit de Nederlandse ‘hulp naar handel agenda’. Dit bedrijf zat nog in de opstartfase, dus de schade valt relatief mee. Zo is vier hectare gewas (sierteelt) vernield, maar ook enkele gebouwen en gereedschap. Bij de aangevallen bedrijven zit ook een pootgoedteler, maar die aanval dateert van 2015.

bevolkingsgroepen

De huidige onlusten in Bahir Dar zijn het gevolg van langdurige spanningen tussen een bevolkingsgroep in Oromia en Amhare met de centrale overheid. Het land wordt gedomineerd door een minderheid. Bij protesten zijn de afgelopen weken zeker tientallen doden gevallen onder protestanten toen de politie het vuur opende. Nederland heeft aangedrongen op een vreedzame oplossing van de politieke problemen.

afzetmogelijkheden

Het gebied stond bekend als erg veilig. Voor ondernemers en de Nederlandse overheid was de veiligheid juist één van de belangrijkste criteria om daar te investeren. Bovendien waren de afzetmogelijkheden goed voor het gebied. In de nabijheid is een vliegveld gelegen met koelfaciliteiten. Ook is het tuinbouwgebied qua hoogte, klimaat en bodem geschikt voor bloementeelt en tuinbouw.

Het ministerie voegt daaraan toe dat Nederland heeft bemiddeld om lokale boeren goed te compenseren voor het landgebruik door Nederlandse bedrijven. Daarbij is sprake van ‘eerlijke compensatie’, aldus het ministerie. “De Ambassade heeft dit proces gefaciliteerd om bij te dragen aan economische ontwikkeling in een regio waar nauwelijks in werd geïnvesteerd”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer