Doorgaan naar artikel

Twee nieuwe warmtecoöperaties

Hans Koolhaas (voorzitter warmtecoöperatie Zuidplaspolder) en Wim Lexmond (directeur Wagro) ondertekenen de intentieovereenkomst.( Foto: LTO Glaskracht premium

Hans Koolhaas (voorzitter warmtecoöperatie Zuidplaspolder) en Wim Lexmond (directeur Wagro) ondertekenen de intentieovereenkomst.( Foto: LTO Glaskracht

Vijftien telers in glastuinbouwgebied Wilgenlei bij Bleiswijk hebben de warmtecoöperatie Wilgenlei opgericht. Ondernemers in de Noordpolder (Berkel en Rodenrijs) volgden dit voorbeeld en richtten warmtecoöperatie Noordpolder op.

De warmtecoöperatie zet zich in voor een lokaal warmtenet, waarop glastuinbouwbedrijven tegen concurrerende tarieven kunnen aansluiten voor duurzame warmte. Doel is om zo minder afhankelijk te worden van fossiele energie.

Pal naast tuinbouwgebied Wilgenlei ontwikkelt Warmtebedrijf Rotterdam een warmteleiding voor de voeding van stadsverwarming in Leiden. Het tuinbouwgebied kan met een aftakking van deze leiding, op termijn, relatief eenvoudig worden aangesloten op havenwarmte vanuit Rotterdam.

RoCa-warmteleiding

Aan de andere kant van de Wilgenlei ligt de bestaande RoCa-warmteleiding van Uniper, waarop al langere tijd tuinbouwbedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk zijn aangesloten. Aankoppeling van een lokaal warmtenet op deze RoCa-leiding is een tweede optie die de warmtecoöperatie gaat onderzoeken.

Op korte afstand van het huidige eindpunt van de RoCa-leiding ligt het glastuinbouwgebied Noordpolder. Ook de telers in dit gebied willen onderzoeken of gebruik van havenwarmte perspectief biedt voor hun bedrijven.

Bestuur

Samen met enkele voortrekkers per gebied heeft LTO Glaskracht Nederland de oprichting van beide warmtecoöperaties voorbereid. Het bestuur van warmtecoöperatie Wilgenlei bestaat uit drie paprikakwekers: voorzitter Maikel van den Berg, penningmeester Ard Ammerlaan en secretaris Wouter van den Bosch. Het bestuur van de warmtecoöperatie Noordpolder bestaat uit: voorzitter Gerard Scholtes, penningmeester Tom Ammerlaan en secretaris Marcel Breugem. Een groot deel van de ondernemers uit beide gebieden zijn inmiddels aangesloten.

Zuidplaspolder

In de zomer van 2016 richtten ondernemers in de Zuidplaspolder al een soortgelijk initiatief op: warmtecoöperatie Zuidplaspolder met 212 hectare aangesloten glas. Er is een intensieverklaring getekend voor een businessplan met de Waddinxveense Groenrecycling Wagro. Wagro ontwikkelt pal tegen de Zuidplaspolder een biomassaverbrandingsinstallatie die warmte aan de glastuinbouw kan leveren.

Met ArgroEnergy tekende warmtecoöperatie Zuidplaspolder vorige week een samenwerkingsovereenkomst. Gezamenlijk werken partijen de komende maanden aan de uitwerking van de businesscase voor een lokaal warmtenet.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin