Doorgaan naar artikel

Tuindersnetten warmte relatief zuinig

warmtenetten glastuinbouw premium

Aanleg van warmtesysteem Westland. Foto: ETP

Bij warmtenetten voor glastuinbouw wordt uitgegaan van een relatief laag warmteverlies.

Bij toekomstscenario’s voor warmtenetten wordt uitgegaan van een lager warmteverlies voor tuindersnetwerken dan voor gebouwen. Voor de glastuinbouw wordt uitgegaan van een warmteverlies van 5 procent, waar er bij warmtenetten voor gebouwen wordt uitgegaan van 15 procent warmteverlies. Dat blijkt uit het Nationaal plan energiesysteem. Het verschil in warmteverlies is het gevolg van de fijnmaziger netwerken die nodig zijn voor de gebouwde omgeving. In de glastuinbouw gaat het vaak om kleine netwerken. Het getal zegt overigens niets over warmteverlies in kassen ten opzichte van gebouwen.

Vertraging niet meegenomen

Voor de glastuinbouw is er een verwachte vraag naar warmte van 60 PJ (duizend biljoen Joule) in 2040 die volledig duurzaam ingevuld moet worden. Dat is nu 13 PJ, blijkt uit het rapport. Op dit moment lijkt er door kostenstijgingen een vertraging op te treden in de aanleg van warmtenetwerken voor glastuinbouw. In Westland zijn projecten uitgesteld met een jaar.

Waterstof beperkt

Bij het Nationaal plan energiesysteem wordt uitgegaan van een volledig afbouwen van het aardgasgebruik in de glastuinbouw. Warmtesystemen vervangen voor een belangrijk deel het gasverbruik. Hernieuwbare warmtebronnen (zoals aardwarmte) en restwarmte zijn in 2050 de belangrijkste energiebronnen en zullen 125 van de verwachtte 179 PJ leveren aan gebouwen en kassen, is de verwachting. Waterstof wordt met 6 PJ in 2050 nog een bescheiden bron.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin