‘Tuinbouwbedrijven verbeteren financiën’

15-01-2014 | |
‘Tuinbouwbedrijven verbeteren financiën’

Tuinbouwbedrijven hebben in 2013 hun eigen vermogenspositie (solvabiliteit) aanzienlijk verbeterd van 22 procent aan het begin van het jaar naar 34 procent tegen het einde van 2013.

Dat stelt onderzoeksbureau Panteia in de Financieringsmonitor Topsectoren, dat in opdracht van de overheid is uitgevoerd. Het is een gemiddelde uitkomst van onderzoek bij meer dan 100 bedrijven in de verschillende deelsectoren van tuinbouw en uitgangsmateriaal. De stijging kan dus veroorzaakt zijn door stijging in een aantal deelsectoren als fruit of door relatief goede resultaten bij specifieke teelten als paprika. Een laag solvabiliteitspercentage bemoeilijkt het krijgen van financiering omdat het duidt op een lage buffer van eigen vermogen.

Toch springt de tuinbouw er nog negatief uit als gekeken wordt naar de slagingskans van financiering. In 2013 werd 68 procent van de aanvragen voor financiering gehonoreerd. Dat is duidelijk lager dan gemiddeld in ander (top)sectoren. Van de aangevraagde 900 miljoen euro door tuinbouwbedrijven werd 600 miljoen toegekend.

Meer tuinbouwbedrijven zochten financiering in 2013 (27 procent) en één op de drie bedrijven heeft meer gebruik gemaakt van de beschikbare kredietruimte, blijkt uit het onderzoek dat de prestaties van de negen Nederlandse topsectoren monitort.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer