Doorgaan naar artikel

Tuinbouw kan bijdragen aan groen gas, maar verstookt het niet

De tuinbouw kan reststromen leveren waaruit via vergisting 19 miljoen kuub groen gas kan worden geproduceerd. Groen gas zal door bijmengverplichting niet snel een kas in stromen. Dat blijkt uit de Scenariostudie groengasproductie rond 2030 van CE Delft.

Mest is de grootste beschikbare bron voor groen gas, waaruit jaarlijks 755 miljoen kuub te winnen is, berekende CE Delft. De nevenstromen uit glastuinbouw en tuinbouw zijn achtereenvolgens 5 miljoen kuub en 14 miljoen kuub groen gas, een relatief klein deel dus van de groengaspotentie in Nederland. Jaarlijks is daarnaast 104 miljoen kuub gas te winnen uit hout en 647 miljoen kuub groen gas uit overige biomassa.

Meer vergistingsinstallaties nodig

Nederland heeft moeite het doel voor groengasproductie te halen van 2 miljard kuub in 2030. In 2023 produceerde Nederland 280 miljoen kuub. Er is dus een vergroting nodig van het aantal vergistingsinstallaties. De onderzoekers denken dat 1,8 miljard kuub groen gas mogelijk is in 2030 als wordt ingezet op een soepel inpassingstraject. In steeds meer provincies wordt de bouw van grotere vergistingsinstallatie toegestaan op bedrijventerreinen en glastuinbouwlocaties.

Toch zal groen gas geen grote warmtebron worden voor glastuinbouw. Dat gas zal worden ingezet voor vervoer (mobiliteitsmarkt) en voor het inbrengen op het gasnet (bijmengverplichting). Daarvoor betalen grote energiebedrijven grote bedragen.

De groei van groen gasproductie is al ingezet. Het aantal groengasinstallaties in Nederland neemt toe van 87 in 2023 naar 394 tot 695 installaties in 2030. Daarvan hebben 7 tot 413 nog geen (huidige of beoogde) locatie, schrijven de onderzoekers.

Biogas in de kas?

Bij de productie van groen gas wordt biogas opgewerkt. Biogas uit mest wordt al wel heel zeldzaam toegepast in kassen voor warmteproductie. Als dat biogas opgewerkt wordt tot groen gas, lijkt het onbetaalbaar voor telers. Wel is afvang van CO2 mogelijk in dit proces en mogelijk warmtewinning. Bij vergisting wordt verwarming toegepast.

Nu wordt ongeveer een derde van het biogas in wkk’s omgezet in elektriciteit voor op het net en daarbij komt warmte vrij. Dat proces is relatief inefficiënt, tenzij de warmte wordt benut.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin