Doorgaan naar artikel

Tuinbouw-corporate in de steigers

Bouwen aan een robuuste onderneming in 2026. Dat was de titel van een studie die Rabobank in 2017 uitbracht. De studie ging over de veranderingen in type onderneming die we rond 2026 verwachten voor glasgroentebedrijven.

In 2017 was de afzet van vruchtgroenten nog erg versnipperd en vreesden we een afbrokkeling van de concurrentiepositie als dat zo door zou gaan. Met andere, krachtigere ondernemingsvormen zouden glasgroenteondernemers beter klaar zijn voor de toekomst, was ons idee.

We schetsten in de studie drie typen ondernemingen die naar onze mening toekomstbestendig zouden zijn in 2026. Het eerste type was het sterke telerscollectief waarbinnen telers op een transparante manier samenwerken. Het tweede type was de zogenaamde tuinbouw-corporate. En het derde type was de telers gespecialiseerd in exclusieve producten.

Verrassende overname tomatenbedrijf

Sterke niche-spelers en telerscollectieven hebben we al meerdere zien ontstaan. De tuinders-corporate was nog relatief zeldzaam, maar lijkt nu ook meer navolging te vinden in Europa. Recent heeft investeerder Cibus vrij verrassend het tomatenbedrijf van de gebroeders Duijvestijn overgenomen met als doel een nieuwe, grote glasgroentespeler te creëren, die op duurzame wijze in verschillende Europese landen lokaal hoogwaardige vruchtgroenten produceert.

Glasgroentetelers hebben de afgelopen jaren juist aangetoond hoe veerkrachtig de sector is

De overname was in die zin voor mij verrassend, omdat het na een jarenlange hausse aan tuinbouwinvesteringen, vooral in de toelevering, rustig was geworden op dat front. De fors gestegen rente en het onzekere en mindere sentiment lijken hun tol te eisen. In Noord-Amerika is de stemming onder investeerders in de indoor teelt sterk afgekoeld. Van hype naar hoop naar vrees. Diverse bedrijven in vertical farming en high-tech glastuinbouw kampen met moeilijkheden.

Nog steeds animo om te investeren in glastuinbouw

In Europa is die hausse er niet geweest en dus ook niet de terugslag. Er is onder investeerders en banken nog steeds animo om geld in de sector te steken. En dat is ook terecht. Glasgroentetelers hebben de afgelopen jaren juist aangetoond hoe veerkrachtig de sector is.

Petje af, dat ook grote ego’s of eigengereide types ervoor kiezen om samen te werken of de zelfstandigheid op te geven en anderen er juist bewust voor kiezen om bijvoorbeeld als niche-specialist zelfstandig door te gaan. Die robuuste onderneming komt er zo wel in 2026.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Cindy van Rijswick

analist groente en fruit bij Rabobank Research Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin