Trekker zonder kenteken: € 140 boete

17-07-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

Hoewel de invoering van de registratie- en kentekenplicht voor trekkers wordt uitgesteld, worden steeds meer details helder. De boetes zijn fors.

Wanneer een kentekenplichtige trekker in de toekomst wordt aangehouden zonder kenteken, gaat dit € 140 boete kosten. Het overtreden van de registratieplicht wordt nog duurder: € 380. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op vragen van PVV over haar wetsvoorstel voor de invoering van APK- en kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.

Tegelijk met de invoering van de registratie- en kentekenplicht gaat de maximumsnelheid voor trekkers omhoog van 25 naar 40 kilometer per uur. - Foto: Michel Velderman

Tegelijk met de invoering van de registratie- en kentekenplicht gaat de maximumsnelheid voor trekkers omhoog van 25 naar 40 kilometer per uur. – Foto: Michel Velderman

Met de wet moeten alle trekkers geregistreerd worden en uiterlijk in 2025 zijn voorzien van een kentekenplaat. Trekkers die harder willen rijden dan 25 kilometer per uur, die APK-plichtig zijn of die vanwege de omvang een ontheffing nodig hebben om op de weg te mogen rijden, moeten al eerder een kentekenplaat hebben. Wanneer deze wet precies in gaat, is nog onduidelijk. Door de langzame behandeling in Den Haag is de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020, waarbij alle trekkers uiterlijk 20 mei 2020 geregistreerd moesten zijn, uitgesteld.

De afweging om landbouwverkeer wel of niet toe te laten, is aan de wegbeheerder, niet aan de regering

Tegelijk met de invoering van de registratie- en kentekenplicht gaat de maximumsnelheid voor trekkers omhoog van 25 naar 40 kilometer per uur. Doelstelling is dat trekkers hierdoor meer gebruik mogen maken van rondwegen, maar het Rijk kan dit niet afdwingen. “Wegbeheerders zullen op basis hiervan een ja-tenzij-beleid nastreven: in principe worden wegen vrijgegeven voor landbouwverkeer, tenzij vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld de verkeersveiligheid reden is om dat niet te doen. De afweging om landbouwverkeer wel of niet toe te laten, is aan de wegbeheerder, niet aan de regering”, aldus Van Nieuwenhuizen. Ze stelt kennisplatform Crow in om voorlichting te geven aan wegbeheerders en om richtlijnen op te stellen voor het wel of niet toelaten van landbouwverkeer.

Kosten registratieplicht zijn bekend

De kosten voor de registratieplicht, die voor alle voertuigen geldt die op de openbare weg komen, bedragen € 18 per voertuig. Voor een kentekenplaat moet € 12 worden betaald. Voor nieuwe voertuigen kost de registratie volgens de bestaande structuur € 39, plus € 10,10 voor de tenaamstelling. In combinatie met een kentekenplaat worden de totale kosten dan € 61 per voertuig.

Voertuigen die nu voorzien zijn van grensverkeerkentekenplaten, mogen deze houden. Wel moeten het GV-kenteken en het voertuig nog volledig geregistreerd worden, inclusief tenaamstelling. Dat kost € 10,10 . Fruittreintjes, die alleen tussen 1 juli en 30 november worden gebruikt voor oogstdoeleinden, zijn vrijgesteld van de registratie- en kentekenplicht.

MMBS wordt uitgefaseerd

De registratie van teruggekeurde auto’s als motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) wordt beëindigd. Minister Van Nieuwenhuizen wil af van deze voertuigcategorie, omdat dit nadelig is voor de verkeersveiligheid. Voor MMBS’en geldt noch goedkeuringsplicht met technische eisen noch apk-plicht. “Ook een afwijkende rijbewijsplicht en het ‘opvoeren’ van de maximumsnelheid van het voertuig na de keuring zijn een probleem. Verder ontbreekt voor MMBS’en belastingplicht, wat in combinatie met de andere zaken leidt tot oneerlijke concurrentie”, legt Van Nieuwenhuizen uit. Ze zegt dat misbruik wordt gemaakt van de voertuigcategorie MMBS, waardoor deze verdwijnt. Voertuigen die nu worden aangemerkt als MMBS kunnen tot het einde van de conversieperiode als zodanig worden geregistreerd. Na registratie mogen de voertuigen als MMBS op de weg blijven. Vanaf 2025 moeten MBBS’en ook een kenteken voeren. Na de conversieperiode kunnen geen nieuwe MMBS’en meer worden geregistreerd, waardoor de voertuigcategorie MMBS door natuurlijk verloop (sloop, export) zal verdwijnen.
Als vervanging van de MMBS’en, wordt een voertuigcategorie Mobiele Machines (MM) ingevoerd. Bietenrooiers, hakselaars en andere mobiele machines zullen ook onder deze categorie komen te vallen.

De Tweede en Eerste Kamer zullen het wetsvoorstel komend najaar behandelen.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer