Doorgaan naar artikel

Topsectorenbeleid omarmt lichttechnologie landbouw

In Wageningen komt een centrum voor lichttechnologie (fotonica). Daarmee kan techniek voor geautomatiseerde teelt, perceelinformatie voor satelliet en sortering verbeteren.

Dat is de uitkomst van het vernieuwde innovatiebeleid van de overheid voor de topsectoren. Het beleid is meer gericht op sleuteltechnologie en maatschappelijke uitdagingen. Er komt een programma en geld om fotonica in de agrifoodsector te versnellen. Fotonica wordt een van de sleuteltechnologieën genoemd in de Kamerbrief over het nieuwe innovatiebeleid.

Sensing

In de Nationale Agenda Fotonica is een passage opgenomen over het centrum (Hub genoemd) in Wageningen. Gewerkt wordt aan applicaties die met fotonen (licht) tot een voorsprong op technologisch vlak kunnen leiden, bijvoorbeeld sensing, het scannen op kwaliteit van product. Dat kan de kwaliteit tijdens de groei van het gewas verhogen, maar ook de sortering na de oogst. Ook kan sensing een sterke verbetering van voedselveiligheid betekenen als besmettingen worden opgespoord.

Indoorfarming en geautomatiseerd telen

Verder kan gedacht worden aan nieuwe agrarische verdienmodellen zoals indoorfarming of het combineren van lokale teelt en belichting voor het verkrijgen van speciale inhoudsstoffen voor voedingsdiëten.

Daarnaast biedt fotonica kansen voor nieuwe verdienmodellen in geautomatiseerd telen, dat op afstand telen mogelijk maakt. De productie wordt aangestuurd door ICT-systemen die leren van de data uit (optische) sensorsystemen.

Volgens de nationale agenda kan een versnelling worden bereikt door onder andere in te zetten op technologieontwikkeling op het vlak van sensorselectie en -ontwikkeling en digitaliseren van de teeltsturing.

In het Missiegedreven Innovatiebeleid en binnen de Topsectoren staan 4 maatschappelijke thema’s centraal, stelden minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer in een brief:

  • landbouw, water & voedsel
  • gezondheid & zorg
  • energietransitie & duurzaamheid
  • veiligheid

Het kabinet richt het innovatiebeleid naast fotonica ook meer op kunstmatige intelligentie en nano-, quantum- en biotechnologie.

Overheid verhoogt bijdragen

Voor het nieuwe innovatiebeleid verhoogt de overheid bijdrages aan instituten als Deltares, Wageningen Research, Marin, NLR en TNO/ECN in 2019 met €56 miljoen en vanaf 2020 met jaarlijks €75 miljoen. Van dit bedrag is jaarlijks een bedrag oplopend tot €7,5 miljoen bedoeld voor samenwerking met het MKB. De toeslag voor publiek private samenwerkingen wordt verruimd met structureel €50 miljoen per jaar.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin