Doorgaan naar artikel

‘Toprondjes vlot doen’

Bij Barendse-DC II in Middenmeer is op 4 t/m 6 december de oranje DSP 7054 geplant (zaaidata 19, 20, 21 oktober) en op 18 t/m 20 december de groene Overture (zaai 29 oktober). De planten staan op hangende teeltgoten in een driestengel-systeem.

Teeltmanager Marcel van der Loos: “Dit jaar is de zaadkwaliteit en de gelijkmatigheid van de opkomst bij DSP 7054 tegengevallen. Dat is een algemeen beeld bij dit ras. De plantenkweker heeft meer moeite moeten doen om de partij netjes uniform te maken voor in de kas.”

Toppen snel er uit

Begin week 52 staat het gewas er groeizaam op. Er wordt geprobeerd om het op drie stengels zetten en de toprondjes vlot te doen. Dat gaat zoals gewenst. “We proberen dat snel te doen, zodat er geen blad over de kop groeit en zodat de plant geen energie steekt in scheuten die we er later toch uit gaan halen.”

Folie past niet bij zachter gewas

Boven het gewas ligt een enkel schermdoek, zonder folie. Van der Loos: “We hebben een keer ervaring gehad met folie. Dat is ons niet echt meegevallen. DSP 7054 heeft een ietsje zachter en kruidachtiger gewas. Daardoor is hij wat vatbaarder voor vochtige omstandigheden onder een folie dan de meeste andere houtachtiger soorten.”

Er is vrij veel geschermd. Toch worden de momenten die zonnig genoeg zijn benut om het open te trekken. “Het schermdoek is al zeven jaar oud, en houdt dus iets meer licht tegen dan een nieuwer doek.”

Temperatuurintegratie

Bij de start is 20,5 graden Celsius vlak aangehouden. Daarna is de temperatuur verhoogd naar 21 graden. “Zolang we het gewas niet kapot hoefden te stoken om dat klimaat te bereiken. Als het buiten te koud was, accepteerden we een iets lagere temperatuur in de kas.” Na 14 dagen zakten de nachttemperaturen iets, om met een groter dag/nacht-verschil iets generatiever te gaan sturen.

Inmiddels staat overdag 20,5 graden Celsius ingesteld en rond de 18,5 tot 19 graden in de nacht. “We passen daarbij ook temperatuurintegratie toe. De computer krijgt iets speling om zelf te bepalen wat de meest geschikte momenten zijn om op te stoken.”

Voorzichtig water geven

Watergeven gebeurt nog heel voorzichtig, met over het algemeen een beurt per dag. Op een donkere dag wordt wel eens een beurt overgeslagen, op een zonnige dag komt er een beurtje extra bij. Daarbij wordt een EC van 3,5 gehanteerd.

Maximaal biologisch

Dit seizoen is het de bedoeling om maximaal biologisch te gaan telen. Om zo snel mogelijk biologie in te kunnen zetten, wordt de start met gewasbeschermingsmiddelen geminimaliseerd. Er is over getwijfeld om helemaal niets te doen, maar er is voor de zekerheid toch besloten vier dagen na planten nog een keertje preventief te spuiten, om boterbloemluis trips en rupsen geen kans te geven. Controles van vangplaten voor en na de bespuiting gaven geen aanleiding om een extra behandeling uit te voeren.

Een week na de bespuiting wordt bij elke plant cucumeris uitgestrooid. In week twee zullen zakjes roofmijten opgehangen worden.

De nadruk op biologische gewasbescherming heeft niet geleid tot extra grondige maatregelen tijdens de afgelopen teeltwisseling. “Er is wel vrij netjes geprobeerd om alles schoon te maken, maar het moet wel praktisch blijven. Wij geloven ook niet in alles helemaal steriel schoon maken.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin