Doorgaan naar artikel

Tomaten failliete kas nog voor keten behouden

Tas Tomaten teelt met wkk-warmte. - Foto: Peter Visser

Tas Tomaten teelt met wkk-warmte. - Foto: Peter Visser

De tomatenoogst van het failliete bedrijf Tas Tomaten is verkocht en wordt nog steeds afgezet in de keten van ZON. Dat stelt de curator Gerben Barendregt van La Gro Geelkerken advocaten.

Dit artikel is geüpdatet op 27 oktober

Er is geen sprake van een doorstart, maar van verkoop van de oogst om zo opbrengst uit het bedrijf in Zevenhuizen op peil te houden voor de schuldeisers. “De afgelopen weken heb ik onderzocht of de activiteiten voortgezet kunnen worden. Dat heeft ertoe geleid dat ik tomatenplanten en dus ook tomaten heb verkocht aan een partij die de oogst gaat afmaken en daar nu mee bezig is.”

De snoeptomaten worden in dezelfde keten afgezet van verkooporganisatie ZON uit Venlo. Of de teelt winstgevend is, dat is niet aan de curator. “Dat is aan de koper om in te schatten. Ik kan me voorstellen dat voor de kopers andere belangen meespelen.” Daarmee doelt de curator op het invullen van contractafspraken binnen de keten.

De curator heeft met meerdere partijen contact gehad over het afmaken van de teelt, maar alleen met de koper is serieus onderhandeld. Voorlopig is een doorstart niet aan de orde, laat de curator weten.

Eerste faillissementsverslag

Uit het eerste faillissementsverslag valt op te maken dat het bedrijf zelf vier redenen aanwijst voor het faillissement eind september. De gestegen energieprijzen en kosten voor loon- en andere teeltzaken zetten de liquiditeit onder druk, maar tegelijk was de prijs voor snoeptomaten lager dan verwacht. De consumptie zakte weg door de crisis, evenals de prijsvorming. Daarnaast was er sprake van een afnamegeschil bij trostomaten. Details zijn niet bekendgemaakt door de curator. In 2022 koerste de kwekerij overigens af op een verlies af van € 1,2 miljoen, op een omzet van € 5,48 miljoen.

De verkoop van de oogst bracht € 151.250 (inclusief BTW) op. Het teelt- en verkoopbedrijf van Tas Tomaten was gescheiden. Een deel van de verkochte tomaten is door het verkoopbedrijf nog niet voldaan aan het teeltbedrijf.

Door verkoop van onder meer voorraad en inventaris is de kredietverstrekker Rabobank gecompenseerd, blijkt uit het verslag. Doordat het tomatenbedrijf op 5 gehuurde of gepachte percelen werkte, is de afwikkeling voor de curator relatief simpel en zijn de contracten opgezegd. De curator ziet geen mogelijkheden voor een doorstart.

Verpakkingsbedrijf

Deze week hoopte Tas toestemming voor uitbreiding van zijn verpakkingsactiviteiten te krijgen bij de gemeenteraad van Zuidplas. Bij een eerste behandeling in de raad is daarvoor geen steun. Het verpakkingsbedrijf is buiten het faillissement gebleven. Uitbreiding zou de kans op een doorstart van de teeltactiviteiten mogelijk vergroten.

Op 25 oktober 2022 is ook over Tas Tomaten Trading het faillissement uitgesproken.

Beheer
WP Admin