Doorgaan naar artikel

Toelating 36 glyfosaat-middelen op de tocht

Toelating 36 glyfosaat-middelen op de tocht - Foto: Henk Riswick

Toelating 36 glyfosaat-middelen op de tocht - Foto: Henk Riswick

Van de 79 gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat staan er alsnog 36 op de nominatie om verboden te worden. Dat is het gevolg van het voorstel van de Europese Commissie om de onkruidbestrijder niet in combinatie met de hulpstof POE-tallowamine toe te laten.

De hulpstof zit in 36 van de 70 toegelaten glyfosaathoudende middelen, meldt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) in Wageningen.

Het CTGB zegt af te wachten welke opdracht er uit Brussel of Den Haag komt met betrekking tot deze middelen. De Europese lidstaten hebben in Brussel geen meerderheidsbesluit kunnen nemen over de toelating of het verbod over het gebruik van de hulpstof. Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis wil op basis van onderzoeksbevindingen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa een verbod, omdat de Efsa te weinig informatie heeft om een goede beoordeling te doen. POE-tallowamine kan mogelijk de giftigheid van glyfosaat kan beïnvloeden.

Vytenis Andriukaitis

Foto: ANP

GroenLinks: glyfosaat stapsgewijs uitfaseren

Tweede Kamerlid Rik Grashoff noemt het mooi nieuws dat de Europese Commissie de toelating heeft beperkt tot 18 maanden.  “Nu moeten we van uitstel naar afstel”, zegt hij. Hij roept Van Dam op om glyfosaat in Nederland stapsgewijs uit te faseren,  te beginnen in parken, speeltuinen en sportvelden.”

Voorbode voor discussie over andere middelen

Enkele dagen voordat de valbijl zou neerkomen, besloot de Europese Commissie de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat te verlengen. Het besluit is door land- en tuinbouworganisaties met instemming ontvangen.

De toelating voor anderhalf jaar betekent niet meer dan dat de discussie over de toelating even tot rust komt. Over een jaar zal het debat weer in volle hevigheid losbarsten.

Wachten op nieuwe beoordeling gezondheidseffect

Het wachten is op het oordeel van het Echa, het Europese agentschap voor chemische grondstoffen, dat een nieuwe beoordeling maakt over de gezondheidseffecten van glyfosaat. Zelfs als het Echa ondubbelzinnig meldt dat glyfosaat geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid, blijft altijd nog de beoordeling van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (IARC) boven de markt hangen.  IARC oordeelde vorig jaar dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is (net als tal van andere stoffen, die overigens nog gewoon toegelaten zijn, zoals nicotine of alcohol).

Ergernis over houding Frankrijk en Duitsland

De discussie over de toelating van glyfosaat en de houding van met name Frankrijk en Duitsland in dit dossier heeft tot veel ergernis geleid. Hoewel het niet uit de notulen van de Europese Commissie is terug te halen, is het wel duidelijk dat er veel onbegrip heerst over het feit dat de lidstaten zich niet wensen te laten leiden door wat wetenschappers – nota bene in opdracht van de Europese instituten – hebben vastgesteld over de schadelijkheid van glyfosaat.

Foto: Reina de Vries

De Europese Commissie wil de toepassing van de onkruidbestrijder verder aan banden leggen en middelen waarin glyfosaat tegelijk wordt gebruik met de hulpstof POE tallowamine verbieden. Dat verbod moet door de lidstaten worden uitgevoerd.

De discussie over glyfosaat is een voorbode van wat er in de nabije toekomst gebeurt bij de hernieuwde toelating van andere middelen.

Greenpeace blijft toelating glyfosaat bestrijden

Greenpeace, dat de toelating van glyfosaat blijft bestrijden en meer mechanische methoden bepleit, heeft eerder dit jaar gesteld dat alle in haar ogen schadelijke bestrijdingsmiddelen uit de productieketen van aardappelen, groente, fruit en sierteelt moeten worden gebannen. Onder de categorie schadelijk vallen alle middelen waaronder bijen of andere nuttige organismen, middelen die de drinkwaterkwaliteit aantasten, middelen die kankerverwekkend zijn of schadelijke effecten hebben op de erfelijkheid of de voortplanting en middelen die hormoonverstorend kunnen zijn.

Op die lijst staan behalve glyfosaat onder andere de neonicotinoïden en organofosfaten.

Beheer
WP Admin