Doorgaan naar artikel

Tijdperk voorbij

Afbeelding

Aan het einde van de zomer gaat Baljeu (dan 66 jaar oud) met pensioen, maar al afgelopen zaterdag organiseerde hij zijn afscheidsreceptie tijdens de tiende jaarvergadering van zijn jubilerende Frugi Venta.

Willem Baljeu is sinds 2001 directeur van Frugi Venta, het groente- en fruithandelsplatform Nederland. Daarnaast was hij voorzitter van het exportcomité van Freshfel, de Europese koepelorganisatie voor groenten- en fruithandelaren. Een handelsman in hart en nieren die veel betekend heeft voor de keten in het algemeen en voor de handel in het bijzonder. Met zijn vertrek sluit Frugi Venta een periode af en zet het de deur open voor een nieuwe fase met een nieuwe directeur met een frisse tijdsgeest. Echter een opvolger is er nog niet. Ook niet nadat Baljeu al eerder aankondigde afscheid te nemen. Hij verlengde daarop zijn termijn vanwege het ontbreken van een geschikte kandidaten.

Het is interessant om de vraag te stellen wat voor type leider de handelaren en ook de keten als geheel nodig hebben anno 2011. Past een belangenbehartiger a la het type Baljeu nog in deze tijd? Het antwoord is nee. In deze tijd lijkt het vooral belangrijk dat voormannen en -vrouwen over de heg kunnen kijken en ook oog hebben voor de belangen van de overige schakels in de keten.  Zonder overigens  het belang van de eigen achterban te negeren, maar deze in de context te plaatsen van het geheel. Modern leiderschap betekent vooral bruggen bouwen, overeenkomsten zoeken, elkaar ketenbreed weten te versterken. Handel en productie hebben weliswaar niet altijd een zelfde belang op de markt maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter grenzen vervagen zowel binnen de keten als daarbuiten.

Ik hoop dat Frugi Venta hierin het voortouw neemt met het aantrekken van moderne belangenbehartiger die feeling heeft met alle schakels in de keten en weet te opereren in een sector waar grenzen steeds verder vervagen.

Beheer
WP Admin