Doorgaan naar artikel

Tijd om de balans in komkommerteelt op te maken

Door een donker voorjaar en de toch wel hoge ziektedruk in het najaar, kunnen we terugkijken op een uitdagend jaar in de komkommerteelt.  - Foto: Bram Becks Fotografie

Door een donker voorjaar en de toch wel hoge ziektedruk in het najaar, kunnen we terugkijken op een uitdagend jaar in de komkommerteelt. - Foto: Bram Becks Fotografie

Mede door het sterk uiteenlopende weer en daarmee druk van mycos en botrytis, heeft het komkommergewas meer slijtage ondervonden dan gebruikelijk.

De zwakkere teelten zijn er dan ook rond week 42 uitgegaan. Met de relatief lage uitbetaalprijzen leek het er drie weken geleden op dat het einde van het seizoen snel in ging zetten.

Er bleek echter voldoende vraag in de markt naar komkommers, waar Spanje nog niet aan kon beantwoorden. Daardoor hebben de laatste paar weken van het seizoen nog leuk geld kunnen opleveren. In week 44 zijn redelijk wat bedrijven leeg gegaan. Een enkeling blijft tot begin november in productie, waarbij met name de kwaliteit van de vruchten nog redelijk goed is.

Uitdagend jaar in komkommerteelt

Mede door het donkere voorjaar en de toch wel hoge ziektedruk in het najaar, kunnen we terugkijken op een uitdagend jaar in de komkommerteelt. Over het gehele seizoen is de luisdruk goed beheersbaar geweest, mits de juiste strategie is toepast. Dit heeft erin geresulteerd dat CABYV voor geen grote problemen heeft gezorgd. Toch zijn er in het najaar nog enkele planten gevonden.

Een probleem wat wel aandacht behoeft, is een kleine toename in fusarium, waarbij dit eerder bij enkele telers nooit het geval was. De schade loopt uiteen tussen enkele planten met weinig uitbreiding, tot grote hoeveelheden die snel opkomen.

Verschuivingen areaal

Waar we dit jaar een kleine toename in het areaal zagen, zijn er onderweg toch wel zorgen en horen we dat een redelijke hoeveelheid bedrijven te koop staat of verkocht is en niet meer terugkomt. Toch denken we dat het areaal komkommer in 2024 niet direct gaat krimpen, maar dat er nog wat verschuivingen gaan plaatsvinden tussen de verschillende glasgroenteteelten.

Lees meer over de prijzen in deze marktanalyse: Prijs komkommer nog gunstig

Bekijk meer

Delen

Wilbert van den Berk
Wilbert van den Berk

Adviseur komkommer bij Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin