Doorgaan naar artikel

Supers moeten contracten telers nu snel wijzigen

Leveringscontracten met telers moeten snel aangepast worden op regels eerlijke handel. Supers mogen blijven stunten onder kostprijs.

Dat blijkt uit de toelichting die landbouwminister Carola Schouten stuurde op het wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken. Supermarkten vroegen eerder om drie jaar als overgangstermijn, maar die krijgen ze niet. De overgangstermijn is één jaar, blijkt uit het voorstel.

Het wetsvoorstel benoemt een reeks oneerlijke handelspraktijken, maar ook instelling van een geschillencommissie en hoe de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om zal gaan met handhaving.

Stunten onder kostprijs blijft mogelijk

Niet alle voorstellen zijn opgenomen in het wetsvoorstel. Vanuit de markt kwam een verzoek een verbod op de verkoop onder kostprijs op te nemen in de lijst verboden praktijken (waarbij het verlies door de leverancier gedragen wordt). Het kabinet kiest daar niet voor. Een dergelijk verbod zou marktverstorend zijn en niet bijdragen aan het concurrentievermogen van de sector. Er kunnen daarnaast allerlei neveneffecten ontstaan, zoals overproductie en het indirect subsidiëren van onrendabele bedrijven, schrijft het kabinet.

Supermarkten deden al veel

Supermarkten hebben zich eerder kritisch opgesteld tegen een conceptversie van het wetsvoorstel. Zij stellen dat de maatregelen te hard ingrijpen op de vrije markt. Bovendien doen supermarkten al veel aan het bouwen van langdurige relaties met telers.

Een deel van de verboden uit het wetsvoorstel was ook al als goede praktijk opgenomen in het Supply Chain Initiative. Supermarkten hebben deze code al getekend. Toch bleek uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie dat een derde van de telers geconfronteerd zijn geweest met oneerlijke handelspraktijken.

Vrees voor schandpaal

Bij het instellen van een geschillencommissie vrezen de supermarkten dat een schandpaal wordt gecreëerd, vooral omdat anonieme klachten mogelijk zijn. Volgens minister Carola Schouten wordt anoniem klagen niet onbeperkt mogelijk en kan een uitspraak van een commissie altijd aan de rechter worden voorgelegd.

Vanuit de primaire sector was bij de consultatie verheugd gereageerd dat telersvereningen namens telers mogen klagen. Daar staat in het wetsvoorstel geen specificatie over. Het wetsvoorstel gaat over de relatie leverancier met afnemer en heeft daarmee een brede werking.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin