Doorgaan naar artikel

Struikelblokken in biogas uit mest voor kassen

Op de tekentafel ziet het er simpel uit. De mestvergister op het veebedrijf levert biogas, en met wat bewerking ook CO2. Het belendende glastuinbouwbedrijf schreeuwt om die bronnen. 1+1=2, zou je denken. Er zijn best wat pogingen gedaan. Tot een deal heeft het nog niet geleid. Wat zijn dan de struikelblokken?

Te beginnen op het veebedrijf. Dat moet enige omvang hebben. In de becijferingen wordt gerekend met 400 koeien of 12.000 vleesvarkens. Bedrijven met die omvang telt Nederland niet zoveel. Zuivelgigant FrieslandCampina startte een programma Jumpstart voor monovergisting. Van de beoogde 1.000 installaties in 2024 draaien er amper 40.

Veel goede intenties lopen al stuk op de financiering. In het recente verleden zijn ook vergisters failliet gegaan. En dan is er natuurlijk de vergunning. Met alle omgevings-, stikstof- en veiligheidsregels is het een tergend langzaam traject. Overigens werkt de discussie over inkrimping van de veestapel niet bepaald bevorderlijk.

Bijmengplicht van groen gas

Klimaatminister Rob Jetten ziet desondanks een grote rol voor groen gas. Hij wil met groen gas het energiesysteem duurzamer en robuuster maken. Het Programma Groen Gas voorziet in een bijmengverplichting van groen gas voor energieleveranciers. Zijn ambitie lag op 4,2 Mton CO2 in 2030. Hij moest dit in februari terugschroeven naar 3,8 Mton CO2. De bijmengplicht gaat ook pas in 2026 in, een jaar later dan gepland.

De tuinder zal het ook moeten opnemen tegen andere grote spelers. Grote bedrijven zetten als een soort van ‘greenwashing’ volop in op groen gas. Het gas levert de benodigde groene certificaten op.

Kleine mestvergisters kunnen meer SDE-geld krijgen

Jetten heeft inmiddels wel een nieuwe, hogere SDE-subsidie ingezet voor kleine mestvergisters. De regeling (SDE++2024) is bedoeld voor bedrijven met minder dan 200 koeien. De bedrijven beuren €2,14 per kuub gas, €0,66 meer dan bij grote installaties. De regeling moet in september opengaan. Hij ziet in verkoop van groen gas nog steeds een extra inkomstenbron voor boeren.

Ofwel, de markt is volop in beweging in zowel energie als veehouderij. Voor de grote glaslocaties is het geen optie, dat is wel duidelijk, maar op lokaal niveau is het misschien toch niet verkeerd om iets langer te rekenen aan de tekentafel.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin