Doorgaan naar artikel

Strokenteelt komt onder en tussen zonnepanelen

Zonnepark Symbizon verrijst in Almere, ten zuiden van waar de A27 samenkomt met de A6. Vanaf voorjaar 2023 komt bij de zonnepanelen strokenteelt.

Energiebedrijf Vattenfall bestiert de zonnepanelen en biologisch teeltbedrijf ERF en zijn innovatiestichting Hemus zorgen voor de teelten, die eronder en ertussen tot wasdom moeten komen. En naast deze bedrijven vervolmaken Hogeschool Aeres, TNO en de provincie Flevoland de gouden driehoek van bedrijfsleven, onderzoek en overheid.

De zonnepanelen van Symbizon staan op palen op een hoogte van 2,40 meter. De ruimte tussen de rijen is op de ene helft van het 5 hectare grote perceel 6 meter en op de andere helft 12 meter.

De onderzoekers van Aeres en de telers van ERF en Hemus bekijken wat teelttechnisch het beste werkt. Ook kijken ze hoe het opbrengstverlies van de grotere schaduwwerking van smallere stroken zich verhoudt tot het energieopbrengstverlies van minder zonnepanelen op de bredere teeltstroken.

Kruiden in strokenteelt onder zonnepanelen

Onder de zonnepanelen zaaien de telers stroken van 3 meter breed in met kruiden. Ze bekijken de verschillende kruidenmengsels op hun geschiktheid voor biodiversiteitsbevordering en voor het directe effect op het aantrekken van natuurlijke vijanden van plaaginsecten.

Een deel van het perceel wordt ook zonder zonnepanelen beteeld om als referentie te dienen. Ook hebben de deelnemende partijen voordat de aanleg van de zonnepanelen begon, een nulmeting gedaan naar de bodemweerstand. Ook de eventuele bodemverdichting als gevolg van die aanleg moet immers worden meegenomen in de vergelijking van een gewone strokenteelt en een strokenteelt in combinatie met zonnepanelen.

Lees verder onder de foto‘s

De panelen kunnen met de zon mee kantelen of helemaal verticaal om machines langs te laten rijden.
De panelen kunnen met de zon mee kantelen of helemaal verticaal om machines langs te laten rijden.

Zonnepanelen anders aangelegd vanwege strokenteelt

Andersom heeft trouwens ook de strokenteelt gevolgen voor de aanleg van de zonneakker: de kabels moeten dieper worden gelegd, zodat ze niet worden beschadigd door de voor de teelt benodigde grondbewerking.

Ook de keuze voor lange rijen zonnepanelen met een systeem om de panelen in de lengte te kunnen kantelen, is niet alleen gedaan om de lichtopbrengst te optimaliseren. De deelnemers maken zo ook wat extra ruimte voor trekkers en machines.

De kabels van de zonnepanelen moeten dieper de grond in om grondbewerking voor de teelt niet in de weg te zitten.
De kabels van de zonnepanelen moeten dieper de grond in om grondbewerking voor de teelt niet in de weg te zitten.

Lichtdoorlatende zonnepanelen niet beschibkaar

Aanvankelijk hadden de deelnemers voorzien dat ze lichtdoorlatende zonnepanelen zouden neerzetten. Die konden echter niet worden geleverd. Daarom hebben zij gekozen voor dubbelzijdige panelen. Die vangen ook het van de aarde weerkaatsende strooilicht aan de onderzijde van de ‘daken’ op.

Ook de onderkant van de panelen oogsten licht dat van de grond af omhoog weerkaatst.
Ook de onderkant van de panelen oogsten licht dat van de grond af omhoog weerkaatst.

Misschien nog ruimte voor najaarsteelt

Eind oktober rondt Vattenfal de aanleg van de zonnepanelen af. Dat laat dan misschien nog ruimte voor een najaarsgewas als groenbemester. Welke teelten er vanaf komend voorjaar gaan groeien is nog niet bekend. Naast aardappelen zullen er naar alle waarschijnlijkheid ook koolsoorten worden geplant.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin