Doorgaan naar artikel

Stop op glyfosaat met verplicht alternatief

Met een verplichting van mechanische alternatieven wil landbouwminister Piet Adema het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat uitbannen.

Adema kondigde donderdag aan dat hij af wil van het gebruik van glyfosaat bij het doodspuiten van vanggewassen en groenbemesters. Hij ziet echter geen mogelijkheid glyfosaat voor die toepassingen te verbieden. Een verbod zou hij alleen afkondigen als het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten daartoe zou adviseren. Het Ctgb heeft dat advies niet gegeven.

Glyfosaat beperken

De minister wil uitvoering geven aan een al vier jaar oude wens van de Tweede Kamer om het gebruik van glyfosaat te beperken. D66’er Tjeerd de Groot diende in april 2018 een motie in om het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming te verbieden. Binnen dat beleid blijft het in uitzonderingsgevallen mogelijk glyfosaat te gebruiken als laatste redmiddel, ook bij het doodspuiten van vanggewassen en groenbemesters.

Een jaar later droeg de Kamer de minister op om uiterlijk op 1 oktober 2019 afspraken te maken met de sector over de “zo spoedig mogelijke beëindiging van het gebruik van glyfosaathoudende middelen” voor onder andere het resetten van grasland.

Alternatieven verplichten

De minister is dus niet van plan dat verbod in te stellen, maar wel de alternatieven te verplichten. Hoe dat gaat gebeuren en met welke snelheid, hangt onder meer af van het overleg wat Adema met de sector gaat voeren. De minister belooft ook met stimuleringsregelingen te komen, omdat voor de alternatieve methoden extra machines nodig zijn en mogelijk nog ontwikkeld moeten worden.

Geen wijziging in toelating glyfosaat

Het Ctgb geeft aan dat in de toelating van glyfosaat niets wordt gewijzigd. Het Ctgb begrijpt wel dat de minister het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wil terugdringen. Dat is ook in lijn met nationale en Europese doelstellingen op gebied van gewasbescherming.

Ondertussen loopt in Europa nog de discussie over de verlenging van de toelating van de werkzame stof glyfosaat. De toelating loopt formeel af in 2022. De Europese Commissie wil de toelating van glyfosaat maximaal een jaar verlengen, zodat er tijd is voor een herbeoordeling. Aan de hand van de herbeoordeling kan dan volgend jaar opnieuw een besluit worden genomen over de toelating.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin