Doorgaan naar artikel

EU-middelenverbod maakt landbouw in Nederland onmogelijk

Middelen

Foto: Van Assendelft Fotografie

Als het Europese plan voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen strikt wordt toegepast, betekent dat een middelenverbod voor praktisch heel Nederland.

Zo’n EU-middelenverbod leidt er volgens sommige lidstaten toe dat landbouw in gevoelige gebieden onmogelijk wordt.

Een meerderheid van de Europese lidstaten wil dat de Europese Commissie beter kijkt naar de verstrekkende gevolgen van het voorstel, dat afgelopen zomer is gepresenteerd. Het doel van dat voorstel is om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen drastisch te verminderen.

Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schetst die situatie naar aanleiding van een ambtelijk overleg dat vorige week is gevoerd tussen de lidstaten.

Geen middelen in ‘gevoelige’ gebieden

Afgelopen week hebben de Europese lidstaten in technische overleggen gesproken over de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. In de verordening is bepaald dat in zogenoemde gevoelige gebieden geen gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Gevoelige gebieden zijn volgens de huidige voorstellen gebieden die door het publiek en kwetsbare personen worden gebruikt, zoals bebouwde terreinen, publieke ruimtes, schoolpleinen en sportparken; onder de definitie vallen ook gebieden waar natuur en water moeten worden beschermd.

Bijna heel Nederland gevoelig gebied

Bij het overleg maakte Nederland duidelijk dat bijna het gehele landoppervlak als gevoelig gebied kan worden aangemerkt. Dat komt onder meer doordat nitraatgevoelige gebieden ook als gevoelig gebied worden aangeduid.

Sommige lidstaten komen tot de conclusie dat met de Europese voorstellen het landbouwkundig gebruik van gevoelige gebieden onmogelijk wordt.

Het kabinet heeft die gevolgen van een EU-middelenverbod niet eerder voorzien. In juli gaf het kabinet nog een positief oordeel over de Europese verordening. Nu blijkt echter dat het kabinet toen uitging van veel beperktere gevolgen, dan nu in het overleg tussen de lidstaten op tafel is gekomen.

Nederland wil bij de regelgeving aansluiten bij de bufferstroken die ook in het Nationaal Strategisch Plan en in de derogatiebeschikking bij de Nitraatrichtlijn worden gehanteerd.

Adema: geen verbod op glyfosaat

Minister Adema is niet van plan is glyfosaat te verbieden bij vernieuwen van grasland. Adema: “Er zijn volgens het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden geen nieuwe wetenschappelijke inzichten om toepassingen te verbieden van glyfosaathoudende middelen om grasland, groenbemesters en vanggewassen dood te spuiten.”

De Europese Commissie wil de toelating van glyfosaat met een jaar verlengen. Daarover zijn de lidstaten het nog niet eens.

Beheer
WP Admin