Doorgaan naar artikel

Stikstofregels maken het stopper lastiger

Een teler kan minder huizen bouwen op een oud glasperceel omdat de ruimte-voor-ruimteregeling wordt beperkt door stikstofregels.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De teler kan mogelijk wel 4 huizen bouwen op de plek waar nu een kas staat van 17.000 vierkante meter, maar zijn uitbreidingsvergunning kan hij niet inleveren voor 2 extra huizen. De gemeenteraad van Stichtse Venen heeft volgens de RvS een terechte afweging gemaakt door het zogenaamde ‘papieren glas’, waar de teler een uitbreidingsmogelijkheid had, niet in te zetten voor de ruimteregeling.

Strengere regels

Die ruimteregeling gaat uit van de compensatie van 1 huis voor elke 5.000 meter kassensloop. In de praktijk is die regeling een stoppersregeling. Omdat de kas dicht bij een gevoelig natuurgebied ligt, hanteert de gemeente strengere regels. De bestaande kas van 17.000 vierkante meter zou niet meer rendabel zijn, waardoor de uitbreidingsmogelijkheid niet wordt meegeteld voor compensatiehuizen. De gemeente wil daarmee voorkomen dat de te bouwen huizen een hogere uitstoot van stikstof veroorzaken dan nu het geval is met 1 kas. De Raad van State vindt dat een redelijk argument. De teler zegt dat in de bestaande kas nu wel degelijk rendabel wordt geteeld, namelijk biologisch. Toch gaat de rechter niet mee in zijn beroep.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin