Doorgaan naar artikel

Stikstofbesluit pakt goed uit voor kas op grasland

De bouw van een nieuwe kas op bouwland leidt niet tot hogere stikstofuitstoot en is niet vergunningplichtig.

Dat blijkt uit de positieve weigering van Provincie Flevoland voor een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming voor Tas Paprika in Luttelgeest. Die positieve weigering betekent dat een vergunning niet nodig is.

Besluit gebaseerd op uitstootberekening

Het besluit is gebaseerd op de uitstootberekening van stikstofoxiden en ammoniak van de referentie (bestaande situatie) als bouwland en na de bouw van kas en twee wkk’s. De uitstoot wijzigt wel fors na de bouw van de kassen, maar door het uitblijven van uitrijden van dierlijke mest is de emissie opgeteld lager. De ammoniakuitstoot verdwijnt. De uitstoot stikstofoxiden door gebruik van wkk’s, ketel en verkeersbewegingen naar het kassencomplex van 52,8 hectare is wel hoger.

“Door het toepassen van intern salderen is er ten opzichte van de referentiesituatie geen sprake van toename van stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden”, schrijft de provincie. Er zijn geen andere effecten op Natura 2000-gebieden. De afstand tot deze gebieden is ruim, blijkt uit de toetsing voor onder meer de Veluwe.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin