Doorgaan naar artikel

Stevige Europese kritiek op toelating middelen

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De Europese Commissie heeft stevige tekortkomingen gesignaleerd in hoe landen samen procedures uitvoeren voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

In een onderzoek in zes EU-landen naar uitvoering van het stelsel van wederzijdse erkenningen voor middelen, komen veel problemen naar boven. Telers wordt daardoor een goed pakket middelen onthouden. Het CTGB moet namelijk met andere landen in dezelfde klimaatzone samenwerken en op elkaars’ besluiten vertrouwen om sneller middelen in meerdere landen toe te laten. Hoewel de Nederlandse toelatingsinstantie CTGB niet is onderzocht, zijn de conclusies ook voor Nederland belangrijk.

Eigen interpretaties

Nu nog zijn er forse uitvoeringsproblemen. Volgens de Europese onderzoekers zijn de procedures stelselmatig te lang. Landen werken slecht samen. Bovendien is de organisatie van de procedures vaak onvoldoende met te weinig capaciteit. Landen houden volgens het Nederlandse CTGB teveel vast aan eigen interpretaties.

Ook in Nederland stokt toelating

De wederzijdse erkenning gaat ook in Nederland niet probleemloos. Eerder deze maand maakte CTGB bekend dat het vier aanvragen niet honoreert voor wederzijdse erkenning van middelen die door onder meer Duitsland zijn getoetst en toegelaten.

Volgens het CTGB zijn de risico’s voor het milieu te groot voor deze middelen in toepassingen in de vollegrond. Zo heeft Duitsland één middel toegelaten met de bepaling dat een bufferzone van 20 meter moet worden ingesteld. In Nederland is dat met het efficiëntere ruimtegebruik niet haalbaar.

CTGB signaleert best practices

Het rapport identificeert ook een aantal ‘best practices’, stelt CTGB. “Het is aardig te zien dat eigenlijk alle ‘best practices’ door het CTGB al worden toegepast. Deels uit eigen initiatief, deels het gevolg van de goede contacten die we hebben met de collega’s. Zo zijn we zeer actief in het voortraject van een aanvraag met workshops en meetings, zodat de kwaliteit van aanvraagdossier daardoor kan worden verbeterd. Ook hebben we een goede forecast van de aanvragen en passen we de capaciteit aan de vraag aan.”

Arbitragecommissie nodig

Volgens het CTGB wordt op Nederlands voorstel gewerkt aan verbeteringen in de (centrale) klimaatzone waarin Nederland is ingedeeld met grote landen als Duitsland en Engeland. Zo zou een arbitragecommissie bij terugkerende tekortkomingen een knoop moeten doorhakken in discussies. Zo kan een lidstaat gedwongen worden zich te houden aan de Uniforme Principes. Het CTGB stelt dat in afspraken bij biociden zo voorkomen wordt dat lidstaten een eigen koers varen.

Strenger bij onvolledig aanvraagdossier

Het CTGB heeft al aangekondigd de termijn van behandeling van toelatingsaanvragen te versnellen. Keerzijde is dat daardoor ook meer aanvragen afgewezen worden als de onderbouwing niet volledig is. Nu krijgen fabrikanten nog veel ruimte en tijd voor aanvulling van dossiers, stelt CTGB desgevraagd. Het CTGB wijst er ook op dat de regels nog betrekkelijk nieuw zijn en dat nationale instanties zich nog moeten aanpassen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin