Doorgaan naar artikel

Steun klimaatuitgaven glastuinbouw € 612 miljoen in vijf jaar

De komende vijf jaar staat voor uitgaven aan steun voor klimaatuitgaven voor glastuinbouw in totaal € 612 miljoen gepland over alle ministeries.

Dat blijkt uit de Klimaatnota 2023. De uitgaven wijken enigszins af van de cijfers van Prinsjesdag. Voor 2027 staat nu een steun van € 130 miljoen ingetekend, dat was € 10 miljoen meer. Volgend jaar is de steunuitgave gelijk, € 111,8 miljoen. Dat is circa het dubbele van dit jaar. De uitgaven worden gerangschikt onder de noemer Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen. Dat overzicht bevat alle voorgenomen uitgaven op begrotingen van ministeries die onder klimaatuitgaven vallen, dus zonder Europese gelden als GMO en SIG&F. Wel zijn de uitgaven uit het Klimaatfonds er in opgenomen.

€ 36,7 miljoen voor de energiesubsidieregeling EG

Van de begrote € 111,8 miljoen voor volgend jaar is € 85,6 miljoen bestemd voor subsidies op het terrein van energiebesparing en duurzame energie in de glastuinbouw. Daarvan is € 36,7 miljoen voor de energiesubsidieregeling EG en € 5,5 miljoen voor de energie-innovatieregeling MEI. Het is mogelijk dat de geplande uitgaven voor jaren na 2024 nog wijzigen. Bijvoorbeeld door de herziene fiscale maatregelen voor de glastuinbouw en vlakke CO2-heffing.

Vlakke heffing

De Klimaatnota blikt terug op acties die in 2022 en dit jaar genomen zijn op klimaatbeleid voor onder meer de glastuinbouw. Zo werd in het voorjaarspakket afgesproken dat een vlakke individuele CO2-heffing het huidige CO2-sectorsysteem in de glastuinbouw zou vervangen. Ook werd het doel van 4,3 Mton in 2030 afgesproken in het convenant met de glastuinbouw. De glastuinbouw zal 20% energiebesparing realiseren in 2030 (ten opzichte van gemiddelde over 2015, 2016 en 2017) en 30% in 2040. Overigens werd in 2022 al een daling van het gasverbruik van 30% gerealiseerd door de hoge gasprijzen en het warme weer, blijkt uit de nota.

Uit de Klimaatnota valt ook op te maken dat het gebruik van eigen geproduceerde aardwarmte tussen 2019 en 2021 nauwelijks steeg. De inkoop van duurzame warmte steeg het hardst en is nu de belangrijkste duurzame warmtebron in de glastuinbouw. Daar zit ook aardwarmte in via derden.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin