Doorgaan naar artikel

Steeds minder biologische gewasbescherming in Spanje

Steeds minder biologische gewasbescherming in Spanje

Steeds minder biologische gewasbescherming in Spanje

Voor het derde jaar op rij is het percentage kassen in Almería waar natuurlijke vijanden worden ingezet gedaald. Vooral tomatentelers vallen ver terug.

Het areaal waarop natuurlijke vijanden worden ingezet, is over alle kasteelten (inclusief meloen en watermeloen) gemeten voor het derde jaar achtereen gedaald, blijkt uit cijfers van ministerie van landbouw van Andalusië die FH Almería publiceert. Van het totale teeltareaal in de kassen van Almería in het seizoen 2017-2018 (46.876 ha, 2 teelten per seizoen) wordt op 52% (24.400 hectare) biologische bestrijding toegepast. In het seizoen 2013-2014 was dat nog 26.440 hectare, toen bijna 60% van het totale teeltareaal.

Tomatentelers haken af

De verschillen per teelt zijn groot. Paprika is nog steeds koploper en rolmodel als het om de biologische gewasbescherming gaat. Op 9.700 hectare in de provincie Almería (bron FHAlmería) worden natuurlijke vijanden ingezet. Vorig seizoen was dat nog 220 hectare hoger, terwijl het totale areaal toen circa 5% kleiner was. Maar de neergang bij paprika valt erg mee in vergelijking met tomaat. Tomatentelers kiezen weer steeds vaker voor de volledig chemische gewasbescherming. In het seizoen 2014-2015 werd nog op 9.160 hectare tomaat biologische bestrijding toegepast. Sindsdien is het areaal 3 seizoen achtereen gedaald. Vorig seizoen was dat met 1.400 hectare gedaald en dit seizoen is nog eens 1.090 hectare afgevallen. Dat betekent dat er nog maar op 6.620 hectare tomaten geïntegreerde bestrijding wordt toegepast, circa 62% van het totale areaal.

Groei in komkommer en aubergine

De biologische bestrijding in komkommer en aubergine zit dit seizoen juist in de lift. Bij aubergine werd op bijna 70% van het areaal natuurlijke vijanden uitgezet, bij komkommer op 58% van het areaal. Bij snijboon is het aandeel van geïntegreerde gewasbescherming verdubbeld naar 31%. De telers van courgette blijven daar ver achter. Van de 7.790 hectare courgette (meerdere teelten) werd maar op 1.200 hectare (15%) beestjes uitgezet. Bij de traditionele voorjaarsgewassen meloen en watermeloen is dat nog minder. Meloentelers hebben de geïntegreerde gewasbescherming massaal afgezworen. Vorig seizoen 2016-2017 werd nog op 81% van het areaal natuurlijke vijanden uitgezet. Dit voorjaar was dat nog maar 27% van het areaal. Bij watermeloen daalde het aandeel van 16 naar 12%, aldus FH Almería.

Verder achterop

Door de steeds grotere nadruk op chemische gewasbescherming gaat de Spaanse gangbare productie van vruchtgroenten steeds verder achterlopen bij Nederland. Het CBS heeft onlangs aangegeven dat in vrijwel alle Nederlandse kassen met tomaat, paprika en komkommers natuurlijke vijanden worden ingezet (in 2016). Dat het in Spanje ook mogelijk is, bewijst de snelle opkomst van de biologische groenteteelt in kassen. Het areaal Bio groeit stormachtig en heeft al een aandeel van bijna 10%.

Bekijk meer

Delen

Image
Gerard Boonekamp

oud-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin