Doorgaan naar artikel

Staatssecretaris: goed naar CO2-tarief glastuinbouw kijken

Bij vaststelling van een CO2-heffing voor de glastuinbouw moet goed worden gekeken naar lasten die bedrijven krijgen als glastuinbouw ook nog in een Europees CO2-handelsysteem gaat meedraaien.

Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij in een brief aan de Eerste Kamer. Vorig jaar heeft het parlement de Wet Fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw aangenomen. Met deze wet wordt onder andere een nieuwe CO2-heffing voor de glastuinbouw geïntroduceerd. In die wet staat voorlopig een indicatief tarief dat oploopt tot € 17,70 per ton CO2 in 2030, schrijft Van Rij. Het kabinet onderzoekt nu hoe hoog die heffing moet zijn om de glastuinbouw voldoende te laten verduurzamen. De glastuinbouw mag in 2030 nog maar 4,3 Mton CO2 uitstoten.  

Tegelijk is het plan nog niet van tafel om de glastuinbouw te laten meedraaien in een alternatief Europees emissiehandelsysteem ETS2. Van Rij zegt toe aan de Eerste Kamer dat goed naar de lastenstapeling wordt gekeken voor de glastuinbouw. “Bij de vaststelling van het nieuwe tarief zal tevens het lasteneffect van ETS2 worden meegenomen, indien wordt besloten om via de opt-in-mogelijkheid ook de glastuinbouwsector onder het Europese emissiehandelssysteem te brengen.”

‘Glastuinbouw heeft het goed op orde’

Eerder dit jaar liet minister Piet Adema van LNV weten vertrouwen te hebben dat de glastuinbouw het doel voor CO2 haalt. “De glastuinbouw heeft het goed op orde op dit moment. De berekeningen van de planbureaus geven aan dat de glastuinbouw zijn doelen gaat halen, zoals het er nu naar uitziet”, zei hij in een vergadering van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

CO2-sectorsysteem voorbeeld voor stikstofaanpak

Adema is tevreden over de werking van het eigen emissierechtensysteem van de glastuinbouw. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn voor terugdringing van andere emissies als stikstof. “We zien daar bijvoorbeeld in de glastuinbouw een prachtig voorbeeld van. Die hebben een eigen emissierechtensysteem. Dat is een eigen, sectoraal, systeem. Er zijn heel veel glastuinbouwers enorm aan het verduurzamen, ook met hulp van de overheid; die heeft daar middelen tegenover gezet. Die glastuinbouwers laten op deze manier zien dat het systeem echt kan werken. Naar zo’n soort systeem willen we toe gaan. Die tuinders kunnen op hun eigen manier invulling geven aan de verduurzaming van hun bedrijf. Wij schrijven niet voor hoe ze dat moeten doen. Maar ze moeten wél voldoen aan het emissierechtensysteem. Ik vind dat dus zeer kansrijke modellen.”

Uitstoot in kassen gebruiken

In die laatste vergadering was ook GroenLinks-PvdA op onderdelen heel positief over de glastuinbouw. Landbouwwoordvoerder Laura Bromet zei daar: “De glastuinbouw is hartstikke goed bezig. Daar moet nog wel een tandje bij, maar zij hebben echt heel innovatieve concepten, waarbij de CO2-uitstoot naar nul gaat of zelfs negatief is als de uitstoot in de kassen zelf wordt gebruikt.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin