Squall beperkt drift

16-03-2011 | |

Squall is een nieuw product dat deze maand op de markt komt. Het product van GreenA wordt in samenwerking met Horticoop, Cebeco en CZAV verkocht. Squall is een product dat de eigenschappen van een hechter, een uitvloeier en een driftbeperkend middel in zich heeft. Omdat de druppels van een gewasbeschermingsmiddel waaraan Squall is toegevoegd beter op het blad blijven liggen en een groter contactoppervlak krijgen, is het effect van het gewasbeschermingsmiddel beter. Door Squall zijn deze middelen ook beter bestand tegen regen. In een proef in uien blijkt dat de toevoeging van het middel aan Shirlan ervoor zorgt dat er 50 procent meer Shirlan op het gewas te vinden is bij een regenbui 30 minuten na de toepassing. Het project rond de effecten van Squall kreeg financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en onder andere Evert Steenge Argrarisch Adviesbureau, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland en het Productschap Akkerbouw waren bij het project betrokken. Squall kan worden gebruikt in combinatie met alle insecticiden en fungiciden, maar ook met meststoffen als ureum of mangaannitraat. Het advies is om bij de combinatie met herbiciden de dosering met minstens 20 procent te verlagen.

Gfactueel
Meer over


Beheer