‘Smalspoortrekker vrijstellen van kenteken’

01-03-2016 | Laatste update op 13-09 | |
'Smalspoortrekker vrijstellen van kenteken'
'Smalspoortrekker vrijstellen van kenteken'

Het CDA vindt dat fruittelers een uitzondering moeten krijgen voor kleine trekkers, die alleen ten tijde van de oogst van appels en peren gebruikt worden.

Ook de SGP-fractie wil een regeling voor zogenaamde smalspoortrekkers of pluktreintjes in de fruitteelt. Het gaat om kleine, langzaam rijdende trekkers, die nauwelijks op de openbare weg komen.

De leden van de CDA-fractie vragen op welke wijze tegemoetgekomen wordt aan de wens van met name fruittelers ten aanzien van voertuigen die zelden op de weg komen, omdat ze alleen tijdens de oogst van appels en peren veel gebruikt worden. Het gaat dan om kleine trekkertjes die pluktreintjes trekken. Ook de SGP ziet bezwaren. “Invoering van de kentekenplicht voor deze categorie betekent een forse administratieve last, terwijl het voor de verkeersveiligheid in de ogen van deze leden weinig uitmaakt”, aldus de SGP. De staatkundig gereformeerden vragen zich af of de invoering van het kenteken werkelijk een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Minister Schultz zou dat nader moeten uitleggen.

Kosten

Het CDA betwijfelt of minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de kosten van de invoering van het trekkerkenteken wel goed inschat. De minister zegt dat de invoering van de kentekenplicht eenmalig €31 miljoen kost en daarna jaarlijks €826.950. Er zou, vindt het CDA, een gevalideerde berekening moeten plaatshebben. De fractie wijst op de invoering van het bromfietskenteken, in het verleden. Toen werd verwacht dat het ging om 400.000 kentekens, terwijl het er in de praktijk twee keer zo veel bleken te zijn.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer