Doorgaan naar artikel

SGP maakt land- en tuinbouw tot speerpunt

Foto en afbeelding: SGP en Ronald Hissink

Foto en afbeelding: SGP en Ronald Hissink

De SGP maakt de land- en tuinbouw tot een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma. “Het is tijd voor de boer”, zegt SGP-voorman Cees van der Staaij.

Volgens de SGP worden boeren en tuinders opgezadeld met te veel regels en kosten. “Mooie Haagse praatjes over duurzame landbouw zijn geen cent waard als daar alleen maar kostenverhogingen tegenover worden gezet. Bij een eerlijke boterham voor de burger hoort een eerlijke boterham voor de boer”, vindt Van der Staaij.

Pleiten voor minister van landbouw

SGP bepleit onder meer een eigen minister van landbouw, verlaging van de keuringskosten, herintroductie van de rode diesel, behoud van fiscale landbouwregelingen, herziening van de pachtwet en meer geld voor asbestsanering.

Geen fosfaatrechten

Op het mestdossier wil SGP meer differentiatie per regio, waarbij de waterkwaliteit centraal staat. De SGP is tegen een stelsel van fosfaatrechten, maar zolang het bestaat moeten melkveehouders voldoende ruimte krijgen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin