Schultz wil snelheid bij invoering trekkerkenteken

27-06-2016 | |
Minister Schultz wil de maximum snelheid voor landbouwtrekkers verhogen tot 40 kilometer, maar alleen als die voertuigen ook een kenteken krijgen. Onder andere met het oog op de geautomatiseerde snelheidscontroles met flitspalen. - Foto: Peter Roek
Minister Schultz wil de maximum snelheid voor landbouwtrekkers verhogen tot 40 kilometer, maar alleen als die voertuigen ook een kenteken krijgen. Onder andere met het oog op de geautomatiseerde snelheidscontroles met flitspalen. - Foto: Peter Roek

Als het aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ligt, komt er geen vertraging in de invoering van het trekkerkenteken. VVD en CDA hebben met steun van SGP wijzigingsvoorstellen ingediend, om de invoering van het kenteken te beperken tot de trekkers die sneller gaan dan 40 kilometer per uur.

De minister liet maandag tijdens wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer weten die wijzigingen niet te willen volgen, ook omdat de Tweede Kamer zelf in een motie heeft gevraagd de invoering voor het trekkerkenteken uit te breiden tot alle landbouwvoertuigen.

De invoering van het trekkerkenteken is nodig om de Europees verplichte periodieke keuring goed te kunnen uitvoeren. Bij die keuring hoort een registratie, die volgens Schultz het gemakkelijkst en goedkoopst is door te voeren met behulp van een kenteken. Daarnaast moeten voertuigen breder dan 3 meter volgens de EU-regels sowieso van een kenteken worden voorzien.

Alleen 40 kilometer met kenteken

Tegelijk wil ze met het wetsvoorstel ook recht doen aan de wens uit het bedrijfsleven om de maximum snelheid voor landbouwtrekkers te verhogen tot 40 kilometer. De minister wil dat wel, maar dan alleen als die voertuigen ook een kenteken krijgen, onder andere met het oog op de geautomatiseerde snelheidscontroles met flitspalen. Bovendien hebben de wegbeheerders (gemeenten, provincies en waterschappen) daarom gevraagd.

Het wetgevingsoverleg wordt nog extra gecompliceerd door twee wijzigingsvoorstellen van PvdA en VVD, die niets met het trekkerkenteken te maken hebben. Die gaan over de mogelijkheid om bestuurders levenslang de rijbevoegdheid te ontzeggen, als het gaat om notoire drankovertreders en over de mogelijkheid om het voertuig in beslag te nemen.

Geen luchtrem voor bestaande aanhangers

Kamer en minister konden het overleg maandag niet tot een afronding brengen. Maar de minister kon al wel duidelijk twee angels uit het debat nemen: zij bevestigde dat de verplichting voor luchtdrukremmen niet gaat gelden voor huidige, bestaande aanhangers van landbouwvoertuigen. Ze benadrukte ook dat de motorrijtuigenbelasting voor landbouwvoertuigen niet onverhoeds ingevoerd kan worden. Daar zal altijd een Kamermeerderheid mee moeten instemmen.

Schultz wil dat de wetgeving voor het trekkerkenteken op tijd klaar is om aan de EU-regels te kunnen voldoen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer