Doorgaan naar artikel

‘Schouten spaart kool en geit’

Het huidige voedselsysteem zit tegen de grens aan. Minister Carola Schouten van landbouw zet in haar visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ een krachtige streep in het zand.

De sleutel voor de toekomst ligt in kringlooplandbouw. Eindelijk de visie, een jaar na de rehabilitatie van het ministerie van landbouw. “De boer wil richting, die geef ik nu”, zegt ze.

Kringlooplandbouw is trending topic

Schouten wil dat niet langer kostprijs centraal staat, maar efficiëntie van grondstoffen. Volgens haar is dit een omslag in denken. Gelukkig beperkt zij de reikwijdte van kringloop niet tot de bekrompenheid van bedrijf, regio of land. De wereldmarkt is nu eenmaal het speelveld.

De visie haakt in op talrijke rapporten die de afgelopen tijd over de land- en tuinbouw verschenen. Schoutens voorgangers Sharon Dijksma en Martijn van Dam spraken nog over een voedselagenda. Trending topic aan de tekentafelsessies is nu ‘kringlooplandbouw’.

Lees ook: Schouten: afspraken met sector over route kringloopteelt

Geen concreet beleid

Als de tuinder richting zoekt in deze visie, ligt die in ieder geval niet in concreet beleid. Dat is een tegenvaller. Voor de glastuinbouw omarmt zij bestaande initiatieven rondom energie en gewasbescherming. Voor de vollegrondteelt is de draagkracht van de bodem leidraad. Zij verwijst naar precisielandbouw met behulp van moderne veredeling, sensortechnologie en robotica. Maar wat is ‘moderne’ veredeling?

Schouten kijkt naar marktpositie boer

Schouten heeft oog voor de marktpositie. De tuinder moet halsbrekende toeren uithalen om tegen minimumprijs te produceren, met allerlei eisen aan middelengebruik, gezondheid, biodiversiteit. Een verwijzing naar traag, inconsistent beleid zou aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd, maar ontbreekt. De term ‘eerlijke prijs’ bekt lekker, maar is zonder deze te definiëren inhoudsloos. Er zitten meer ‘schuurplekken’ in de visie. Waarom moet Nederland in 2030 koploper in de wereld zijn op gebied van kringlooplandbouw. De bedachte andere rol van de banken is naïef. Het draait daar uiteindelijk om geld.

Schouten spaart de kool en de geit, de landbouwvisie is ontdaan van alle scherpe randjes

Opvallend is dat vrijwel iedereen positief reageert. Schouten spaart ook de kool en de geit. Het document is ontdaan van alle scherpe randjes. Iedereen wil een goede toekomst, inkomen en gezonde leefomgeving. De vraag is hoe dit alles in de praktijk moet worden ingevuld. Dit echte debat moet nog beginnen.

Bekijk meer

Share this

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin