Rustiger regeling met autonoom telen

05-04 | Laatste update op 28-09 | |
Foto: Hannie Bom
Foto: Hannie Bom

Rijk Zwaan heeft, samen met Blue Radix, het initiatief genomen voor een productievergelijking met autonoom telen.

De toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in het zaadproductieproces van Rijk Zwaan biedt voordelen voor de teelt. “Voorspelbaarheid van de productie, en dan met name de kwaliteit en hoeveelheid, is van groot belang voor onze bedrijfsvoering”, zegt Josephine van Eggelen, Specialist Production Development. “Ook kan de centrale teeltbegeleiding efficiënter worden uitgevoerd, doordat er meer overzicht ontstaat. Dit is een belangrijke stap om onze doelen en ambities te verwezenlijken. Daarom is besloten om vol vertrouwen de samenwerking met Blue Radix te vervolgen en uit te breiden naar meer afdelingen. Daarmee werken we toe naar een volledige sturing van onze productieprocessen met AI voor al onze productielocaties.”

Autonome aansturing

Door een vergelijking in twee afdelingen bij MR Seeds in Bleiswijk, de zaadproductielocatie van Rijk Zwaan, ontstond een mooie kans om aan te tonen wat de waarde is van autonoom telen in een productiesituatie.

Crop Controller van Blue Radix biedt een AI-gedreven oplossing voor de dagelijkse sturing van het klimaat, zonder tussenkomst van de teler. Het werkt autonoom, met de teeltstrategie van de teler als startpunt. Jan Hanemaaijer, teeltadviseur van Blue Radix: “In de tweede helft van 2021 is in twee afdelingen tegelijkertijd een teelt gestart voor komkommerzaadproductie. Het klimaat in de ene afdeling werd volledig autonoom gestuurd door Crop Controller, een vergelijkbare afdeling draaide op traditionele wijze.”

Realisatie teeltstrategie

Wekelijks bespraken teler Maikel van den Berg van MR Seeds en teeltbegeleider Wim Groenewegen vanuit Rijk Zwaan de teelt- en klimaatstrategie. Waar nodig werd deze strategie aangepast. Crop Controller zorgde vervolgens in de betreffende afdeling voor de realisatie van deze strategie, door continu alle beschikbare data te verwerken en te optimaliseren.

Goede connectie met klimaatcomputer

De modellen in Crop Controller ‘trainen’ met de historische data en alle teeltdata van de kas. Er wordt rekening gehouden met de meest recente weersvoorspellingen. In de klimaatcomputer stuurt Crop Controller alle stook- en ventilatie-instellingen aan, maar het zijn ook de setpoints voor onder andere de bandbreedte van het verwarmingsnet en de raaminstallaties, de minima en maxima.

Van den Berg: “Goede connecties met de klimaatcomputers zijn uiteraard een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle operatie. Daarom zijn we erg blij met de samenwerking tussen Blue Radix en Priva. Door de open platform strategie ontstaan nieuwe mogelijkheden en wordt innovatie op een robuuste manier ontsloten voor telers.”

Rust in teeltproces

Crop Controller kijkt steeds 2 dagen vooruit en stuurt het klimaat met 5-minuten-waarden bij, zodat de gekozen teeltstrategie wordt gerealiseerd. Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, onder iedere weersomstandigheid. In de autonome afdeling werd de klimaatsturing overgelaten aan Crop Controller, waarbij Blue Radix de activiteiten van Crop Controller op afstand monitorde. Maikel van den Berg: “Eén van de dingen die me opgevallen is, is dat de regeling in de autonome afdeling veel rustiger was dan in de ‘handmatig’ aangestuurde afdeling. De autonome aansturing is mooi in lijn met mijn prognoses, het geeft me rust en zo kan ik het stuur ook echt loslaten.”

Crop Controller optimaliseert en voert onze strategie uit, maar bepaalt (nu nog) niet wat deze moet zijn

Optimalisatie

Wekelijks wordt de klimaatstrategie beoordeeld en indien nodig aangepast. Van den Berg: “Zo houden we een vinger aan de pols houden en weten we zeker dat we de juiste strategie uitvoeren. Crop Controller optimaliseert en voert onze strategie uit, maar bepaalt (nu nog) niet wat deze moet zijn. Wij blijven uiteraard altijd verantwoordelijk voor het bepalen van de richting van hoe het gewas moet worden bijgestuurd. De ene keer zal er meer op groei gestuurd worden, bijvoorbeeld door een hogere etmaaltemperatuur aan te houden, en de andere keer ligt de nadruk op vruchtzetting en streven we naar bijvoorbeeld een groter dag-nachtverschil in temperatuur.”

Afwijkingen bewaken

De strategie van de teler wordt zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Het team binnen Blue Radix monitort of de setpoints die Crop Controller voorspelt en aanstuurt binnen de kaders van de teler vallen. Mochten hierin grote of onverwachte afwijkingen optreden, dan neemt de Autonomous Greenhouse Manager contact op met de teler.

Visser
Peter Visser Redacteur


Beheer