Rechter: PT-heffing promotie was juist

03-08-2015 | |
Rechter: PT-heffing promotie was juist

Een aubergineteler moet meebetalen aan een promotiecampagne middels een verhoogde PT-heffing over 2012.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt niet dat het besluit tot de heffing op onjuiste gronden is genomen.

De teler stelt dat bij een enquète de telers is voorgehouden dat minstens 70 procent van de telers de promotieheffing moest steunen. Toen 62 procent van de telers achter de heffing stond (maar wel 84 procent van het areaal vertegenwoordigend) werd toch een positief advies gegeven over de promotieheffing. De teler vocht op die gronden de heffing aan, voor hem meer dan 5.000 euro.

De rechter stelt dat geen onjuist beeld is geschetst. Bij die ondergrens zou een positief advies gegeven worden. Dat het PT stelde dat de sectorcommissie een besluit zou nemen, speelt volgens de rechter geen rol. Het bestuur van het bestuur neemt het besluit. De teler had dat kunnen weten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer