Doorgaan naar artikel

Raming WUR: 28% meer omzet komkommer, 5% meer omzet tomaat

De omzet bij komkommers ligt 28% hoger. - Foto: Enza zaden

De omzet bij komkommers ligt 28% hoger. - Foto: Enza zaden

In een raming van de effecten van de oorlog in Oekraïne laat komkommer dit jaar een forse omzetstijging zien. De omzet van tomaat en paprika blijft achter.

De uitstekende lichtomstandigheden in het teeltseizoen dempen de effecten van latere start en extensievere teelt op alle bedrijven. Toch blijft productie achter. Bij de doorrekening van economische effecten heeft Wageningen Economic Research gebruik gemaakt van omzetgegeven tot september. Dat maakt met name de raming bij paprika minder accuraat waar prijzen de laatste twee maanden beter zijn dan in 2021.

40% duurdere komkommer

Bij komkommer zijn de effecten relatief gunstig. Een 40% hogere komkommerprijs compenseert een volumedaling van 10%. De onderzoekers komen uit op 28% meer omzet in komkommers. Daarvoor hebben de onderzoekers geen gebruik gemaakt van gegevens van afzetorganisaties, maar gekeken naar volume-ontwikelingen bij KCB-keuringen en andere statistieken.

Hoe dat uiteindelijk doorwerkt in de inkomensontwikkelingen is niet zeker. Dit angt sterk af van de energiecontracten van de telers en de planning van de teeltwisselingen. Bij een eerdere verkenning van de oorlogseffecten gingen de onderzoekers uit van mogelijke meteropbrengsten, maar zien daar nu vanaf. Later dit jaar zijn de traditionele jaarlijkse voorlopige inkomensramingen gereed. Dan wordt op dat punt meer bekend.

15% minder volume tomaat

Bij tomaat maken de onderzoekers een gemiddelde volumeberekening voor belicht en onbelicht. Ze komen uit op 15% minder volume dit jaar. Door de 20% hogere tomatenprijzen (tot september) komt de berekening uit op een omzettoename bij tomaat van 5%.

Bij paprika gaan de onderzoekers uit van 5 tot 10% lagere prijzen tot september, maar dat neemt een gunstiger naseizoen niet in de berekening mee. Het beeld bij komkommer en tomaat is door het naseizoen echter minder beïnvloed.

Beheer
WP Admin