Doorgaan naar artikel

Inkomen fruittelers daalt naar € 44.900

Foto: Herbert Wiggerman

Foto: Herbert Wiggerman

Fruittelers verdienen in het nog lopende oogstjaar 2021-2022 aanmerkelijk minder dan een seizoen eerder. Het gemiddeld inkomen per arbeidsjaareenheid daalt van € 70.900 naar € 44.900.

Dat blijkt uit de laatste inkomensramingen van Wageningen Economic Research. Die tegenvallende financiële resultaten hebben alles te maken met de fors gestegen kosten voor de fruitteelt. Die namen toe door met name sterke prijsstijgingen van energie en meststoffen en hogere arbeidskosten. Overigens is het inkomen over 2021-2022 wel weer beter dan de seizoenen na de oogsten van 2019, 2018, 2015 en 2014, met telkens verdiensten onder de € 30.000.

Rest afzetseizoen erg onzeker

De laatste maanden van het afzetseizoen zijn nog onzeker. De perenproductie bleef in het najaar van 2021 fors achter op eerdere jaren, waardoor de prijzen wel hoger waren dan van oogstjaar 2020. De appelprijzen lagen door de ruime oogst juist beduidend onder het niveau van een jaar eerder. Die prijsvorming voor zowel peren als appels komt nu extra onder druk door de oorlog in Oekraïne, verwacht Wageningen Economic Research. De Oekraïense markt valt weg. Ook komt een deel van het fruit van landen buiten de EU, dat naar Rusland ging, nu waarschijnlijk de Europese markt op.

De spreiding rond dit gemiddelde inkomen is altijd groot. Zo zijn er bedrijven die naast de productie van fruit ook inkomen halen uit het sorteren en verpakken van fruit (deels van eigen bodem en deels in opdracht) en daarmee een meer stabiele bron van inkomsten hebben.

Coronasteun lager dan in andere sectoren

Geconfronteerd met omzetverliezen konden telers in 2021 nog coronasteun aanvragen. Dat zorgde in andere deelsectoren zoals de vollegrondsgroente voor flinke uitkeringen. De ontvangsten uit coronasteunmaatregelen in de fruitteelt bleven in kalenderjaar 2021 iets bescheidener, met gemiddeld zo’n € 15.000 per bedrijf.

Beheer
WP Admin