Doorgaan naar artikel

Rabobank: in 2040 klimaatneutraal geen gelopen race

Glastuinders die de laatste drie jaar hebben geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, halen daarmee meer dan 20% energiebesparing. Toch is de energietransitie in de kassen volgens Rabobank nog geen gelopen koers.

De glastuinbouw heeft de laatste drie jaar een grote stap gezet in energiebesparing. Met name investeringen in energieschermen, leds, geothermie-aansluitingen en zonnepanelen zorgden bij bijna de helft van de glastuinders voor een al behaalde of verwachte besparing van 20% in het energieverbruik.

Enquête onder 50 glastuinbouwbedrijven

Dat blijkt uit een enquête over de stand van zaken rond de energietransitie die Rabobank heeft uitgevoerd onder 50 glastuinbouwbedrijven. Daaronder ook een kleine minderheid aan bedrijven die zelfs gedurende de gascrisis helemaal níét in energiebesparende maatregelen investeerde. Dat kon liggen aan de nog goede energiecontracten, stelt onderzoeker Lambert van Horen. Anderen konden met teeltmaatregelen nog voldoende besparing halen. En ook wachten ondernemers op mogelijke aansluiting bij regionale, gebiedsgerichte initiatieven.

Netcongestie belemmering energietransitie glastuinbouw

Daarnaast wordt ook netcongestie aangehaald als belangrijke belemmering om te investeren. Dat is opmerkelijk aangezien juist in de grote glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland een uitzondering geldt op de filevorming op het elektriciteitsnet vooral voor afname, maar ook voor invoeding. In andere delen van het land echter hebben glastuinders – bijvoorbeeld in Noord-Holland, Zuidoost-Nederland en West-Brabant – wel last van netcongestie. De zorgen hierover kunnen ook te maken hebben met investeringen die de komende jaren nog nodig zijn voor de klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. De geënquêteerde telers kijken naar warmtepompen, e-batterijen en e-boilers. Op langere termijn worden investeringen genoemd die nu nog vaak in onderzoek- of pilotfase zijn. Soms gaat het om investeringen met een lange proceduretijd, zoals voor windmolens.

Bestuurlijke stroefheid geothermieprojecten

Rabobank constateert dat ook geothermieprojecten vertraging oplopen door lange procedures en vernieuwde regelgeving. “Daar voelen tuinders wat bestuurlijke stroefheid”, zegt Van Horen. “Het doel om de Nederlandse glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal is nog geen makkelijke opgave en zal extra inspanningen vergen van bedrijven én overheid.” Om bedrijven te helpen publiceert Rabobank binnenkort een ‘Menukaart glastuinbouw energietransitie’. Daarin zet de bank ruim vijftig energiebesparende mogelijkheden op een rij.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin