Doorgaan naar artikel

Rabo: lege kassen door vergrijzing telers

In het tuinbouwgebied van Rabobank Westland zijn ongeveer driehonderd kwekers die boven de 55 jaar oud zijn en binnen afzienbare tijd willen gaan stoppen.

Kassen op bedrijven zonder opvolger worden niet opgekocht, maar blijven leeg staan. Die waarschuwing geeft Fred van Heyningen in een interview op Omroep West. Nu gaat de verkoop van bedrijven in het gebied overigens nog wel redelijk vlot. Rabobank Westland zal zeker de komende vier jaar voor onder meer verlies op tuinbouwkredieten jaarlijks 30 miljoen euro reserveren.

Bedrijven in het Westlandse werkgebied zijn niet meer honkvast en kiezen voor uitbreiding in gebieden als Noord-Holland of Zeeland, stelt Van Heyningen. In een reportage haalt Omroep West het voorbeeld aan van een tomatenbedrijf in het gebied. De Firma Looije heeft een kas van bijna 10 hectare in tuinbouwgebied PrimAviera, bij Schiphol. En binnenkort bouwt het bedrijf er een tweede kas van hetzelfde formaat vlak naast.De Rabobank financiert 85 procent van de Westlandse telers. De bank verwacht dat als er niets gebeurt er ongeveer 800.000 vierkante meter  glastuinbouw in het Westland verdwijnt. Van Heyningen zegt dat het bedrijfsleven er samen met de bank en de gemeente hard aan zal moeten trekken om de groentebedrijven in het Westland te behouden. Zo zal de gemeente haar infrastructuur voor elektriciteit en gas moeten verbeteren. Daarnaast zegt hij dat tuinbouwgebieden  omgevormd moeten worden naar een gebied waar je grote kassen kunt bouwen. Nu staan er bijvoorbeeld nog woningen in de weg.  Burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland voorziet niet snel leegstand door de vergrijzing door de aantrekkelijkheid van het gebied. Wel erkent hij dat stimuleringsbeleid nodig blijft.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin